Nevropatisk smerte

Nevropatisk smerte er ofte en langvarig eller kronisk tilstand

En av tre i Norge rammes av kroniske smerter. Dette er den høyeste forekomsten i Europa. Konsekvensene er store for pasientenes livskvalitet og for samfunnet. Kroniske smerter defineres oftest som smerte med varighet på minst 3-6 måneder eller mer.

Vanlig smerte har den funksjonen at den varsler om mulig skade i kroppen. Dette er ikke tilfelle ved nevropatisk smerte, som er kjent for å være mer intens og plagsom for den det gjelder.

Nevropatisk smerte kalles også den ”mystiske eller uforklarlige smerten”, fordi det kan være vanskelig å forstå årsaken til smerten. I disse tilfellene bør lege kontaktes for videre undersøkelse.
 

Ta smertetesten

 

Se film om nevropatiske smerter...


Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell