Animasjon om smerter

Se videoen og få en bedre forståelse av hva smerte er. Den forteller om ulike typer smerter, blant annet om forskjellen på akutte og kroniske smerter. 


Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell