Smerte ordliste

Diabetesnevropati

Skader på nerver som følge av diabetessykdom.

Idiopatisk smerte

Smertetilstander uten påviselig årsak.

Nevrogen smerte

Smerte forårsaket av skade, nedsatt funksjon eller forbigående forstyrrelse i nervesystemet. Uttrykkene nevrogen og nevropatisk smerte blir ofte brukt om hverandre. Likevel er det definisjonsmessige forskjeller. Den nevrogene smerte kan være forbigående (eks. isjias), mens den nevropatiske smerte som regel  både er kronisk og kan medføre varige endringer i nervesystemet.

Nevropatisk smerte

Smerte forårsaket av skade eller dysfunksjon i nervesystemet. For eksempel: Postherpetisk nevralgi (se forklaring lengre ned) eller fantomsmerter.

Nociseptiv smerte

Smerte forårsaket av skade på kroppsvev, for eksempel muskelsmerte eller sårsmerte.

Postherpetisk nevralgi

Vedvarende smerter etter helvetesild, etter at sårene er tilhelet.

Psykogen smerte

Smerter som følge av psykiske lidelser. OBS! Psykogen smerte er like plagsom for pasienten som annen smerte.

Smerte

En ubehagelig, sensorisk og emosjonell opplevelse som assosieres med virkelig eller potensiell vevsskade, eller beskrives som vevsskade.