Spørsmål og svar om nevropatisk smerte

Hva er smerte?

I følge International Association for the Study of Pain (IASP) er smerte en ubehagelig sensorisk og emosjonell opplevelse som forbindes med faktisk eller truende vevsskade. Det betyr som regel en ulystbetont opplevelse som utløses av irritasjon av spesifikke nerveendeorganer. Smertefølelsen er subjektiv, det vil si at samme utløsende årsak kan gi varierende grad av smerte hos forskjellige individer.

Nociseptiv smerte

Nociseptiv smerte er det vi vanligvis forbinder med smerte, nemlig ubehaget som kjennes ved skade eller truende skade i en del av kroppen. Denne smerten skyldes at små "smertefølere" (nociseptorer), som finnes nesten overalt i kroppen, påvirkes. Dette kan skyldes varme, slag, kutt, betennelse og alle andre typer smertefremkallende stimuli. Nociseptive smerter kan utløses i både ytre og indre deler av kroppen. Dette innebærer at for eksempel luftbesvær i tarm og hjertesykdom kan utløse nociseptiv smerte.

Et spesielt forhold ved denne typen smerte er at hjernen i enkelte tilfeller feiltolker lokalisasjonen til det som gir smerten. Denne feiltolkningen følger gjerne spesielle mønster, slik at for eksempel hjertesykdom ofte gir smerter i venstre side av halsen og venstre skulder, mens gallestein gir smerter på baksiden av høyre skulder.

Psykogen smerte

Psykogen smerte er smerte som har psykiske årsaker. Det har lenge vært kjent at kropp og psyke gjensidig påvirker hverandre. Dette innebærer at kroppslig besvær kan gi psykiske effekter, og at psykisk besvær kan komme til uttrykk gjennom kroppslige symptomer. Eksempler på slike kroppslige symptomer kan være svakhet i muskulatur, magebesvær eller smerter. Når vi snakker om psykogene smerter, er dette altså kroppslige symptomer på psykiske besvær. De psykiske problemene kan være av mange slag, men det er ikke uvanlig at depresjon eller angst gir kroppslige symptomer, deriblant smerter.

Psykogene smerter er ikke mindre ubehagelige for pasienten enn andre smertetyper. Ofte foreligger det en psykisk komponent i smerten som styrker eller forlenger smertefølelsen ved lidelser som i utgangspunktet har rene kroppslige årsaker.

Idiopatisk smerte

Når vi ikke vet årsaken til smerten, kaller vi den idiopatisk smerte.

Akutt og kronisk smerte

Smerte kan være både akutt og kronisk. Akutt smerte er ofte en reaksjon på en sykdom eller en skade, og smerten fungerer som en beskyttende advarsel til kroppen om å foreta seg noe for å minske skaden eller unngå forverrelse. Kronisk smerte kommer gjerne snikende og vedvarer til tross for behandling og tilsynelatende heling. Funksjonen til kronisk smerte er uklar. Akutte og kroniske smerter er ikke bare forskjellige med tanke på varighet, men også med tanke på hvordan personen oppfatter smerten.

Hva er nevropatisk smerte og hvordan kan den oppstå?

Nevropatiske smerter er smerter som oppstår som en følge av sykelig forandring i nervevev. Den sykelige forandringen kan sitte både i perifere nerver og i nervevevet i sentralnervesystemet, og kan være oppstått som følge av en lang rekke skadelige påvirkninger. Både kirurgi, bløtdelsskader, skader av knokler, sukkersyke, alkoholmisbruk, medikamenter, kreftsykdom, nevrologiske sykdommer og blodåresykdommer kan alle gi nevropati, i tillegg til en lang rekke andre sykdommer og skader. Smerten kan oppstå fordi de skadede nervene reagerer unormalt på vanlige stimuli, som berøring, kulde, varme, bevegelse og lignende. Smertene kan også oppstå helt spontant i de skadede nervene, uten ytre påvirkning.

Hvordan kjennetegnes nevropatisk smerte?

Nevropatiske smerter karakteriseres ofte som brennende, stikkende, sviende, isende eller krampelignende smerte. Ofte opplever man sterke smerter ved lett berøring av det området på kroppen som er affisert.

Diagnostikk av nevropatisk smerte

Klinisk undersøkelse
Diagnostikk av nevropatisk smerte baseres på en nøyaktig klinisk kartlegging. Klinisk undersøkelse bør omfatte anamnese og testing av respons på berøring, stikk, trykk, kulde, varme, og vibrasjon i området med maksimal smerte.
Nevropatisk smerte beskrives ofte som brennende og/eller skytende med prikking, maurkryping eller elektriske sensasjoner (dysestesi). Ved undersøkelsen er det nesten alltid abnorme sensasjoner - hypersensitivitet (positive symptomer) ved siden av eller i området med redusert sensibilitet (negative symptomer).

Hvordan behandles smerter?

Forskjellig type smerte krever forskjellig type behandling. Din lege kan fortelle om behandling av nevropatisk smerte.