Hva er polynevropati?

Nervesystemet består av sentralnervesystemet som er hjernen, den forlengede marg og ryggmargen, og det perifere nervesystemet, som er nervene som forlater hjernen eller ryggmargen og går ut i kroppen. Polynevropati betyr at de perifere nervene i kroppen (særlig i føttene) leder nervesignaler dårlig, det vil si at de ikke fungerer som de skal. Polynevropati kalles også perifer nevropati. 

Polynevropati


Symptomer på polynevropati (perifer nevropati)
De første symptomene på polynevropati er oftest nedsatt følelse i huden.  Ved polynevropati i føttene kan det føles som å ha puter under føttene, noe som kan medføre ustø gange. I tillegg opplever enkelte smertefulle prikkinger, gjerne i hender og føtter. 
Et annet symptom kan være nedsatt leddsans, som vil si at man kan få problemer med bevegelse, og bli ustø og bruke muskler og ledd «feil». 
Senere i sykdomsforløpet kan polynevropati gi gradvis økende lammelser. Lammelsene starter ofte lengst nede i beina og medfører problemer med å gå på tærne eller hælene. 

Årsaker til polynevropati (perifer nevropati)
Utvikling av polynevropati kan ha mange ulike årsaker. Ofte utvikles lidelsen som følge av en annen sykdom eller tilstand. Dette kan være diabetes (type 1 eller type 2), alkoholmisbruk, stoffskiftesykdommer, vitaminmangel (vitamin B12), kreftsykdommer og leddgikt. Det finnes også kronisk polynevropati, som er en arvelig lidelse. I mange tilfellerer det ikke mulig å finne en underliggende årsak til utvikling av polynevropati. 

Les mer om diabetes nevropati her. 


Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell