Resultat for smertetesten

Resultatside for smertetesten

Testen leder ikke til en diagnose, men hvis du har svart «ja» på to eller flere av spørsmål 1 til 5 bør du diskutere med legen om du kan ha nevropatisk smerte. Jo høyere sammenlagt score man får på testen, desto større sannsynlighet for at smertene har en nevropatisk komponent. Det er mulig å få total score fra -1 til 5 på denne testen. Vær oppmerksom på at dersom du har svart «ja» på spørsmål 6, gir dette et negativt poeng (-1) på total score. 

 

Referanse: 
Portenoy R. Current Medical Research and Opinion 2006, Vol.22, no 8, pp155-1565

 


Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell