Angst

Angst er en normal og nødvendig reaksjon på situasjoner som oppleves som truende eller farlige.

 

Angst gjør at kropp og sinn raskt forbereder seg på å møte en utfordring eller trussel. Kroppens ressurser blir mobilisert. Normal angst gjør at man er oppmerksom, og at man overvinner faren enten ved å komme unna eller ved å kjempe imot den. Slike angstsignaler er ikke en sykdom.
 
En mistilpasset angst defineres ved at angsten har mistet sin vanlige signalfunksjon i forhold til fare eller slitasje. Dermed utløses angsten i objektivt ufarlige sammenhenger, eller den er for sterk og langvarig eller den leder til funksjonssvikt.

I motsetning til den relativt milde og kortvarige angsten som oppstår i hverdagslige stress situasjoner, kan angstlidelse føre til en opplevelse av overveldende problemer. Angsten blir ofte progressivt verre hvis den ikke blir oppdaget og behandlet.

 


Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell