Psoriasis

Takket være forskningens fremgang forstår vi stadig mer om psoriasis.

Vi vet at psoriasis ikke er en sykdom kun i huden, men at den grunnleggende feilen ligger i kroppens immunforsvar.

Vår vanligste hudsykdom

Psoriasis, fra det greske psora som betyr skurv og kløe, er en kronisk hudsykdom som rammer cirka 2-3 prosent av befolkningen i vår del av verden. Omtrent 120 000-130 000 nordmenn har psoriasis.1

Psoriasis er like vanlig hos kvinner som hos menn, og kan bryte ut i alle aldersgrupper. Det er vanligst å bli syk i 15- til 30 årsalderen2, og halvparten av de med psoriasis får sykdommen før de er 30 år.

Sykdom med mange ansikter

Psoriasis opptrer periodevis med store plager og perioder der man kan oppleve å være symptomfri. De vanligste symptomene er hudforandringer med rødhet, kløe og flass. Mindre vanlig er prikker, blemmer og flekker uten flass i hudfolder som også kan være symptomer på psoriasis.

Sykdommen opptrer individuelt forskjellig og kan variere fra svært mild til sosialt hemmende. Hoved andelen av psoriatikere har milde problemer, men noen kan ha moderat til alvorlig psoriasis som krever oppfølging hos spesialist i hudsykdommer.

At sykdomsbildet varierer, skyldes også at det finnes en rekke ulike former psoriasis.

Endret oppfatning av psoriasis

Forskning har vist at det grunnleggende problemet er i kroppens immunsystem og ikke bare en feil i huden.

Forstyrrelsen i immunsystemet fører til skadelige inflammatoriske prosesser.  At psoriasis er koblet til feil i immunsystemet, innebærer at sykdommen kan ramme ikke bare huden, men også andre organer i kroppen.

Noen psoriatikere kan utvikle leddsymptomer og bør undersøkes nærmere av en spesialist i leddsykdommer.

Årsaker til psoriasis

Arvelige faktorer i kombinasjon med utløsende, ytre faktorer er sannsynligvis den vanligste forklaringen på at psoriasis oppstår. Ytre faktorer som kan utløse sykdommen er f.eks. infeksjoner, hudskader, stress hormonelle årsaker, røyking, psykiske belastninger og depresjon.2

Psykosomatisk

Man vet at psykiske faktorer påvirker autoimmune sykdommer som psoriasis, muskel- og skjelettsykdommer, diabetes og allergi

Betennelser

Infeksjoner i kroppen kan også gi psoriasisutbrudd.

Ytre påvirkning av huden

Psoriasis kan utvikle seg på et område der hud er blitt skadet ved kloring, kutt, forbrenning eller etsing.

Sollys gjør de fleste pasientene bedre, men omtrent 5-10% blir verre, spesielt personer med lysømfintlig hud.

Livsførsel
Det er sammenheng mellom røyking og utvikling av psoriasis og alvorlighetsgrad av psoriasis.

Mangel på mosjon, usunn kost, røyking og alkoholbruk har generell negativ innvirkning på helsen.

Legemidler
Enkelte medikamenter kan føre til et forverret sykdomsbilde.

Arv har stor betydning
Hvis en av foreldrene har sykdommen, er det høyere risiko for at barnet rammes, og dersom begge foreldrene har psoriasis, er risikoen enda høyere. Men man kan ha anlegg for sykdommen uten at den bryter ut.

 
Referanser:
  1. Eiren Børven, Sykepleie til psoriatikere ”Hvordan kan sykepleier være med på å bedre livskvaliteten til personer med psoriasis”? Bacheloroppgave i sykepleie forsking og fagutvikling, Høgskolen Stord/Haugesund, våren 2009 SYKHB3001
  2. Kristine K Fuskeland og medarbeidere, Informasjonshefte, Psoariasis – verdt å vite for deg som har psoriasis, Andre utgave, revidert 2009

 


Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell