Psoriasis

Takket være forskning forstår vi stadig mer om psoriasis.

Psoriasis er ikke en sykdom kun i huden, den grunnleggende årsaken er feil  i kroppens immunforsvar.

Vår vanligste hudsykdom

Psoriasis, fra det greske psora som betyr skurv og kløe, er en kronisk hudsykdom som rammer cirka 2-3 prosent av befolkningen i vår del av verden. Omtrent 120 000-130 000 nordmenn har psoriasis.

Psoriasis er like vanlig hos kvinner som hos menn, og kan bryte ut i alle aldersgrupper. Det er vanligst å bli syk i 15- til 30 årsalderen, og halvparten av de med psoriasis får sykdommen før de er 30 år.

Psoriasis er like vanlig hos kvinner som hos menn, og kan bryte ut i alle aldersgrupper. Det er vanligst å bli syk i 15- til 30 årsalderen(2), og halvparten av de med psoriasis får sykdommen før de er 30 år.

Sykdom med mange ansikter

Psoriasis opptrer vanligvis i perioder med plager og perioder der man kan oppleve å være symptomfri. De vanligste symptomene er hudforandringer med rødhet, kløe og flass. Mindre vanlig er prikker, blemmer og flekker uten flass i hudfolder.

Sykdommen opptrer individuelt forskjellig og kan variere fra svært mild til sosialt hemmende. Hovedandelen av psoriatikere har milde symptomer, andre kan oppleve  moderat til alvorlig psoriasis som krever oppfølging hos spesialist i hudsykdommer.

At sykdomsbildet varierer, skyldes også at det finnes en rekke ulike former psoriasis.

Endret oppfatning av psoriasis

Forskning har vist at det grunnleggende problemet er i kroppens immunsystem og ikke "bare" en feil i huden.

Forstyrrelsen i immunsystemet fører til skadelige inflammatoriske prosesser.  At psoriasis er koblet til feil i immunsystemet, innebærer at sykdommen kan ramme ikke bare huden, men også andre organer i kroppen.

Noen psoriatikere kan utvikle leddsymptomer og bør undersøkes nærmere av en spesialist i leddsykdommer med tanke på psoriasisartritt.

Årsaker til psoriasis

Arvelige faktorer i kombinasjon med utløsende, ytre faktorer er sannsynligvis den vanligste forklaringen på at psoriasis oppstår. Ytre faktorer som kan utløse sykdommen er f.eks. infeksjoner, hudskader, stress-hormonelle årsaker, røyking, psykiske belastninger og depresjon.

Psykosomatisk

Psykiske faktorer kan påvirke autoimmune sykdommer som psoriasis, muskel- og skjelettsykdommer, diabetes og allergi.

Betennelser

Infeksjoner i kroppen kan bidra til psoriasisutbrudd.

Ytre påvirkning av huden

Psoriasis kan utvikle seg på et område der hud er blitt skadet, for eksemple ved kloring, kutt eller forbrenning.

Sollys oppfatter de fleste pasientene at gir en bedring, men omtrent 5-10 % påvirkes negativt, spesielt personer med lysømfintlig hud.

Livsførsel
Det er sammenheng mellom røyking og utvikling av psoriasis og alvorlighetsgrad av psoriasis.

Mangel på mosjon, usunn kost, røyking og alkoholbruk har generell negativ innvirkning på helsen.

Legemidler
Enkelte medikamenter kan føre til et forverret sykdomsbilde.

Arv har stor betydning
Hvis en av foreldrene har sykdommen, er det høyere risiko for at barnet rammes, og dersom begge foreldrene har psoriasis, er risikoen enda høyere. En kan ha anlegg for sykdommen uten at den bryter ut.

Andre relevante sider om Psoriasis

 

Referanser:


Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell