Psoriasis og ledd

Hva er psoriasisartritt?

Minst en tredjedel med psoriasis har leddproblemer.

Hos minst en tredjedel av alle personer med psoriasis fører forstyrrelser i kroppens immunsystem også til leddproblemer. Man kan si at disse personene rammes av ”psoriasis i leddene”. Psoriasisartritt er betegnelsen på kroniske leddproblemer og leddbetennelse hos personer med psoriasis.

Psoriasis debuterer vanligvis på huden omtrent ti år før leddsymptomene, men hos omtrent en fjerdedel kommer leddproblemene først eller samtidig med hudsymptomene.

Psoriasisartritt kan oppstå i alle aldre, men er vanligst mellom 30 og 55 års alder.

Sammenhengen mellom psoriasis og leddproblemer er fortsatt delvis ukjent. Kunnskapen om den bakenforliggende forstyrrelsen i kroppens immunsystem må bli bedre kjent slik at personer med psoriasisartritt raskt skal få korrekt diagnose og behandling.

Kvinner og menn rammes like ofte. Symptombildet varierer fra person til person. Vanlige ledd- og ryggplager er f.eks. stivhet, bevegelses- eller hvilesmerter, hevelse og ømme ledd, av og til med varmeøkning og ømhet over muskel- og senefestene. Et vanlig symptom er også tretthet.
 

Forstyrrelser i kroppens immunsystem.

Hvorfor visse personer med psoriasis også får symptomer fra leddene, er uklart. Det er sannsynligvis mange faktorer som spiller inn for at leddsykdommen skal bryte ut.
Både hud- og leddproblemene skyldes betennelsesprosesser som kan sees på forstyrrelser i kroppens immunsystem. Arv har stor betydning for sykdomsforekomst av både psoriasis og psoriasisartritt.

Ved psoriasisartritt er det vanligst med isolerte leddbetennelser, for eksempel i noen av hendenes ledd. Også de store leddene og ryggraden kan angripes. Som regel rammes de samme leddene i begge kroppshalvdeler. Av og til er det riktignok bare ett ledd som er betent.

Både hud- og leddsymptomene opptrer anfallsvis, med rolige perioder imellom. Som regel er det personer med ganske mild psoriasis som også får leddbetennelse, men personer med alvorlig psoriasis kan også rammes.
 

Viktig med tidlig og riktig diagnose.

Det er viktig med en tidlig diagnose av psoriasisartritt for å bremse sykdomsutviklingen før leddenes funksjon begrenses. Ved problemer med hovne ledd bør man henvende seg til en reumatolog.
Diagnosen stilles på bakgrunn av symptomer og sykdomstegn, bl.a. ved hjelp av røntgen og visse laboratorieundersøkelser.
 

Beskytt leddene mot nedbrytning.

De viktigste behandlingsmålene for pasienter med psoriasisartritt er å bremse sykdomsprosessen før leddenes funksjon begrenses, redusere smerte og forbedre livskvaliteten.

Ved tidlig behandling kan man oppnå en tilbakegang av sykdomssymptomene og bedre fysisk funksjon.
 

Les mer om Psoriasisartritt.

 

Referanse:

Tidsskrift for Den norske legeforeng (ekstern lenke)


Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell