World psoriasis day

Psoriasisinformasjon til pasienter

I mange år diskuterte pasientorganisasjoner ideen om å ha en dag årlig spesielt for mennesker med psoriasis.

En komite ble satt ned og møttes første gang juli 2004 for å definere hensikten og nøkkelbudskapet for World Psoriasis Day.

Pasienter og deres pasientorganisasjoner ble på verdensbasis enige om at dagen skulle markeres 29.oktober 2004 og deretter årlig samme dag.
Nå støttes World Psoriasis Day av flere firmaer.


World Psoriasis Days primære hensikt er å øke folks kjennskap til psoriasis og psoriasis artritt samt gi mennesker med disse sykdommene den oppmerksomheten og hensyn de fortjener. World Psoriasis Day kan også være en kanal som kan benyttes for å oppmuntre helsemyndighetene til å tilby bedre tilgang til effektiv behandling for denne gruppen pasienter.

Lenker:
World psoriasis day

www.psoriasis.no

 

 


Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell