Behandlingsmål ved psoriasisartritt

Om behandlingsmål

Behandlingsmålet er å maksimere pasientens livskvalitet gjennom å kontrollere symptomene, forebygge strukturelle skader, normalisere pasientens funksjon og deltakelse i sosiale- og arbeidsrelaterte aktiviteter.

Pasienter med aktiv psoriasisartritt (PsA), bør initialt følges opp med hyppige kontroller inntil inflammasjonen er under kontroll, med justering av behandling for å oppnå det definerte behandlingsmål.

Behandlingsmål ved psoriasisartritt

Opphevelse av inflammasjon er viktig for a bedre prognose, og tidlig diagnose og oppfølging har vist å redusere funksjonstap og ledd skade ved psoriasisartritt. Det ideelle behandlingsmål er fravær av sykdomsaktivitet (remisjon).

Behandlingsbeslutninger bør ta hensyn til hevelse i fingre/tær (daktylitt), betennelse i hælen (entesitt) og psoriasis.

Røntgen av affiserte hender/føtter anbefales tidlig i sykdomsforløpet.

Psoriasisartritt er en heterogen sykdom og krever tverr- og flerfaglig behandling med revmatolog, hudlege og fastlege. Undervisning/opplæring, gjerne i form av tverrfaglig og gruppebasert diagnosekurs er nødvendig som inkluderer fysioterapi med instruksjon i trening og eventuelt behandling og ergoterapi.

Oppfølging hos hudlege og/eller fastlege

Oppfølging hos hudlege ved utbredt psoriasis. Psoriasis artritt er forbundet med økt forekomst av kardiovaskulære risikofaktorer som adipositas, dyslipidemi, diabetes, hypertensjon og fysisk inaktivitet. Identifisering og håndtering av slike faktorer bør gjøres i samarbeid med fastlege.

 

Andre relevante sider om psoriasisartritt:

 

Referanser


Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell