Røykeslutt

Slutte å røyke?

Snakk med legen din om røykeslutt. Råd og veiledning fra lege øker sjansen for å bli røykfri1.

Se kort film om hvordan røykesluttforsøk kan oppleves.

Røykfri med råd fra legen

Å slutte å røyke er det beste du kan gjøre for å forbedre din helse, både på kort sikt og på lengre sikt2.

Ikke glem at de fleste gjør mange forsøk på å slutte før de endelig lykkes3, så la deg ikke avskrekke om du ikke har lykkes tidligere.

Oppfølging hos legen øker sannsynligheten for et vellykket resultat1.

 

Referanser:
1. Aktuelt i foreningen. Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128: 2000 Nr.17/ 11. september 2008
2. Cancer Research UK. News and Resources. Smoking and cancer: Giving up.
http://info.cancerresearchuk.org/healthyliving/smokingandtobacco/givingup/ Last accessed August 2009.
3. Hughes JR. New treatments for smoking cessation. CA Cancer J Clin 2000; 50:143-151.

 


Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell