Slik kan du overvinne røykeavhengigheten


Det kan være vanskelig å overvinne røykeavhengigheten. Den består oftes av nikotinavhengighet, rutiner og ritualer knyttet til røykingen. For å lykkes med din røykeslutt er du nødt til å overvinne begge sidene av røykevanene dine.

Det første trinnet til å slutte: Kjenn ditt avhengighetsnivå.

Nikotinavhengighetstesten* er en mye brukt test for å måle nikotin- og adferdsavhengighet ved røyking (1). Hvorfor ikke måle ditt eget avhengighetsnivå nå?

Det er bare å legge sammen poengene fra svarene dine (i parentes) på disse 6 spørsmålene:


1. Hvor lang tid tar det fra du våkner til du tenner din første sigarett?
a. Mer enn 60 minutter (0 poeng)
b. 31-60 minutter (1 poeng)
c. 6-30 minutter (2 poeng)
d. Innen 5 minutter (3 poeng)

2. Synes du det er vanskelig å avstå fra å røyke på steder hvor det ikke er tillatt?
a. Nei (0 poeng)
b. Ja (1 poeng)

3. Hvilken sigarett vil du savne mest?
a. Den første om morgenen (1 poeng)
b. Alle andre (0 poeng)

4. Hvor mange sigaretter røyker du per dag?
a. 10 eller mindre (0 poeng)
b. 11-20 (1 poeng)
c. 21-30 (2 poeng)
d. 31 eller flere (3 poeng)

5. Røyker du oftere i løpet av de første timene etter at du har våknet enn i løpet av resten av dagen?
a. Nei (0 poeng)
b. Ja (1 poeng)

6. Røyker du selv om du er så syk at du holder sengen det meste av dagen?a. Nei (0 poeng)
b. Ja (1 poeng)
 

 

Min avhengighet av nikotin

Min poengsum fra spørsmål 1-6 ble: ________

Poengsummen din avgjør ditt nikotinavhengighetsnivå:

0-2 poeng: Svært lav avhengighet
3-4 poeng: Lav avhengighet
5 poeng: Middels avhengighet
6-7 poeng: Høy avhengighet
8-10 poeng: Svært høy avhengighet

Det kan være lettere å slutte for en person med lav poengsum og lav nikotinavhengighet enn for en med høyere avhengighetsnivå. På tilsvarende måte kan det bli vanskelig for deg å slutte hvis du har høyt nikotinavhengighetsnivå. Men uansett hvor avhengig du er av å røyke, så er det aldri for sent å slutte, og du vil kunne oppleve mange helsefordeler ved å bli røykfri (2).

Råd og veiledning fra lege øker sannsynligheten for å bli røykfri. Ikke glem at de fleste gjør mange forsøk på å slutte før de endelig lykkes, så ikke la deg avskrekke om du ikke har lykkes tidligere.

*Nikotinavhengighetstesten er gjengitt med tillatelse av professor Karl Fargerström.

Referanser
1. Heatherton TF, et al. The Fagerstrom Test for Nicotine Dependence: a revision of the Fagerstrom Tolerance Questionnaire. Br J Addict 1991; 86:1119-27
2. U.S. Department of Health and Human Services. The Health Consequences of Smoking: what it means to you. U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health, 2004. http://www.cdc.gov/tobacco/data_statistics/sgr/2004/pdfs/whatitmeanstoyou.pdf
 

 


Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell