Nyttig informasjon om leddgikt

Norsk Revmatikerforbund

NRF er en landsomfattende organisasjon med fylkeslag med bemannede fylkeskontorer over hele landet, lokalforeninger over hele landet, grupper for de største diagnosene og barne og ungdomsgrupper.

Norsk Revmatikerforbund: www.revmatiker.no

Separator fakta

Andre interessante linker:


Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell