Hva er transtyretin amyloid kardiomyopati (ATTR-CM)

Transtyretin amyloid kardiomyopati, forkortet til ATTR-CM er en type hjerteamyloidose. Legene kaller det også ofte for kardial amyloidose. Det finnes to typer ATTR-CM, en arvelig og en som ikke er arvelig. Dersom man blir diagnostisert med ATTR-CM er det derfor viktig at man blir gentestet for å vite om det er arvelig.

Hjerteamyloidose kan være vanskelig for legen å diagnostisere, og mange pasienter blir derfor ikke diagnostisert, selv om de blir diagnostisert med hjertesvikt.

Dette skjer i kroppen din hvis du har ATTR-CM:

Det finnes to undertyper av ATTR-CM:

 1. Villtype ATTR-CM  (wATTR-CM) er forbundet med økende alder:  
  • Ikke forårsaket av genetisk mutasjon
  • Er den mest vanlige form for ATTR-CM
  • Forekommer oftest blant menn over 60 år
    
 2. Arvelig, eller variant ATTR-CM (hATTR): 
  • Forårsaket av en mutasjon i genene som produserer transtyretinproteinet
  • Forekommer både hos menn og kvinner
  • Symtomer kan oppstå allerede i 50 - 60 årene

 

 

 

 

Les mer om ATTR-CM:

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

PP-RDP-NOR-0017