Hvordan diagnostiseres ATTR-CM

Ikke alle leger er vant med å diagnostisere transtyretin amyloid kardiomyopati (ATTR-CM). Det er antatt at sykdommen er underdiagnostisert.

Når legen mistenker at du kan ha ATTR-CM er det mange prøver du må gjennom for å bekrefte mistanken. Det første legen må gjøre er å undersøke om du kan ha en annen type hjerteamyloidose, kalt lettkjedeamyloidose. Lettkjedeamyloidose og ATTR-CM er forskjellige sykdommer og behandles forskjellig. Blod- og urinprøver hjelper legen i dette arbeidet. Deretter kan en eller begge de nedenstående undersøkelsene være nødvendig.

Nukleær scintigrafi

Dette er en bildeundersøkelse som kan brukes til å undersøke om en pasient kan ha hjerteamyloidose. Før undersøkelsen får pasienten en sprøyte med et stoff kalt en radioaktiv tracer. Etter 1-3 timer blir det tatt bilder med et kamera som kan vise om det finnes transtyretin (TTR) amyloidfibriller i hjertet ditt.

Hjertebiopsi

Hjertebiopsi betyr at legen tar ut vevsprøver fra hjertet ditt. Du er våken mens prøvene tas, men får en lokalbedøvelse. Dersom det finnes amyloidfibriller i prøven vil den undersøkes videre for å avklare om det er ATTR eller en annen type amyloid. Det kan tas biopsier fra andre steder i kroppen også, men disse vil ikke være like gode for å oppdage ATTR-CM.

Gentesting

Når diagnosen ATTR-CM er stilt anbefales det å gjøre en gentest. Dette er for å finne ut om det er en arvelig sykdom (hATTR) elller villtypen (wtATTR). Villtypen er vanligst og den er ikke arvelig.

 

 

 

Les mer om ATTR-CM:

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

PP-RDP-NOR-0017