Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nyrekreft

 

Flere nye studier viser at det er en reell økning av antall nye tilfeller av nyrekreft.

Økningen skyldes dels at andelen eldre i befolkningen øker og dels en antatt økning i risikoen for å få nyrekreft.

I tillegg betyr bedre diagnostikk at flere tilfeller av sykdommen oppdages. 
 

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

PP-ONC-NOR-0158