Behandlingsmål for kolesterol

Kolesterol- og triglyceridverdier

 

Verdiene for kolesterol og fettstoffer i blod måles ved å ta en fastende blodprøve. Det finnes nasjonale retningslinjer for anbefalte behandlingsmål for kolesterol. Nedenfor ser du de anbefalte behandlingsmålene:

Totalkolesterol
Ratio totalkolesterol/HDL-kolesterol
LDL-kolesterol
Triglyserider
HDL-kolesterol
<5 mmol/l
≤5
<3 mmol/l
≤1,7 mmol/l
≥1 mmol/l for menn
≥1,3 mmol/l for kvinner


For diabetespasienter gjelder følgende mål på LDL-kolesterol: <2,5 (1,8) mmol/l* *Ved kjent hjerte- og karsykdom anbefales laveste behandlingsmål 1,8 mmol/l. Ved høye utgangsverdier hvor man ikke når behandlingsmålet, bør man tilstrebe en reduksjon på 30-40 %.

 
 

 

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

PP-GEP-NOR-0864