Hjerte- og karsykdommer

Hjerte- og karsykdommer er sykdommer som kan oppstå i hjertet og i kroppens blodårer

 

De vanligste er angina pectoris (hjertekrampe), hjerneslaghjerteinfarkt, aortaaneurisme (utposning på hovedpulsåren) og claudicatio intermittens (krampelignende smerter i leggen på grunn av nedsatt blodtilførsel til musklene).

Les mer om hjertesvikt og høyt blodtrykk.

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

PP-GEP-NOR-0864