Hjerneslag

er et fellesnavn på to ulike sykdommer i hjernen, hjerneblødning (10-15% av hjerneslagstilfellene) og blodpropp (85-90% av hjerneslagstilfellene)

Hjerneblødning forårsakes av at en av hjernens blodårer brister og blodpropp forårsakes av at en av blodårene i hjernen tettes igjen av en trombe. Konsekvensen av et hjerneslag er at hjerneceller dør som følge av manglende blodforsyning.

Opplever man forbigående lammelser, synsforstyrrelser eller talevansker som går over i løpet av et døgn, kan det være et forvarsel om et hjerneslag. Dette kalles ofte ”drypp” eller TIA. Merker man slike symptomer, skal man umiddelbart ta kontakt med lege.


Hvordan oppstår et hjerneslag?

Hjerneslag forårsaket av hjerneblødning innebærer at en av hjernens blodårer brister.

Hjerneslag forårsaket av en blodpropp (trombe), innebærer at en blodåre går tett. Blodproppen kan ha oppstått i en blodåre i hjernen eller den kan være dannet et annet sted, for eksempel i hjertet eller i blodårene i halsen. Deretter kan den ha blitt ført med blodstrømmen til hjernen (emboli).

Hjernen får ikke den blodforsyningen den er avhengig av, og hjernecellene dør i den delen av hjernen som er rammet. Det oppstår et hjerneinfarkt, akkurat som det oppstår hjerteinfarkt når blodforsyningen til en del av hjertemuskelen stopper opp.

Symptomer

Avhengig av hvilken del av hjernen som er berørt av hjerneslaget, vil det oppstå ulike symptomer. Noen symptomer kan bedres eller forsvinne helt, andre blir værende.

Det vanligste symptomet er plutselig nummenhet, svakhet eller lammelse i den ene kroppshalvdelen, ofte både i ansikt, arm og ben. En endring i følesansen i det samme området kan også oppstå. Noen opplever å få plutselige talevansker (afasi), vansker med å forstå, plutselig synsforstyrrelse eller vansker med å svelge mat og drikke.

Symptomer som ofte ikke er så iøynefallende med en gang, men som kan ha stor betydning for pasienten etter hvert, er følelsesmessige reaksjoner som depresjon eller manglende kontroll over følelsene. Andre får orienteringsvansker eller problemer med å organisere seg og arbeide systematisk forårsaket av konsentrasjonssvikt og tretthet.

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

PP-GEP-NOR-0864