Høyt blodtrykk

Høyt blodtrykk (hypertensjon) er et vanlig helseproblem blant voksne nordmenn

Høyt blodtrykk er ikke en sykdom i seg selv men bør behandles for å forhindre sykdom. Blodtrykk er det trykket som hjertet og pulsårene lager for å pumpe blodet rundt i kroppen. Høyt blodtrykk betyr at trykket i kroppens pulsårer er høyere enn det som defineres som normalt.

Er blodtrykket høyt kan det føre til forkalkninger og skader i blodårene. Over tid kan det føre til hjerte- og karsykdommer som hjerteinfarkt, hjertesvikt, hjerneslag og nyresvikt.

Hvor høyt er høyt blodtrykk?
Blodtrykket bør generelt sett være lavere enn 140/90 mmHg. Har man diabetes (sukkersyke) eller nyresykdom, bør blodtrykket være under 130/80 mmHg.
For å bedømme samlet risiko for å utvikle hjerte- og karsykdommer på lang sikt, ser legen på flere forhold. Jo flere risikofaktorer man har jo større er risikoen for å utvikle sykdom. Hvor vidt legen behandler høyt blodtrykk avhenger ikke bare av blodtrykksverdiene i seg selv, men av den samlede hjerte- og karrisiko.

Hvordan måles blodtrykket?
Blodtrykket måles ved at en mansjett strammes rundt overarmen. Når mansjetten pumpes opp, klemmes armpulsåren sammen og stopper blodgjennomstrømningen. Når luften slippes langsomt ut av gummiblæren og mansjetten slakkes, strømmer blodet gjennom armpulsåren igjen. Det første pulsslaget som kan  høres, angir det høyeste trykket, systolisk trykk. Når man ikke lenger kan høre pulsslagene, registreres det laveste trykket, diastolisk trykk.

Blodtrykket henger nøye sammen med hjerteslagene. Det er derfor viktig å være avslappet – i hviletilstand - når målingen foretas. Er man anspent eller engstelig kan måleresultatet lett bli galt, som oftest for høyt. Derfor måles ofte blodtrykket flere ganger, før man slår fast om det er forhøyet.

Symptomer på høyt blodtrykk
Høyt blodtrykk vil sjelden kunne merkes av pasienten. Enkelte merker tendenser til tretthet, hodepine eller svimmelhet. Den eneste måten å avdekke høyt blodtrykk på er å måle blodtrykket.

Årsaker til høyt blodtrykk
Høyt blodtrykk er sjelden kun forårsaket av én enkelt utløsende faktor, men er ofte et samspill mellom mange forskjellige forhold. Veldig ofte kjenner man ikke den eksakte årsaken til at blodtrykket er forhøyet. Høyt blodtrykk kan være arvelig, men minst like viktig er livsstil.

Overvekt er ofte en medvirkende årsak til høyt blodtrykk. Den kan skyldes manglende mosjon, dårlig kosthold eller en kombinasjon av dette. Overvekt kan også øke risikoen for diabetes (sukkersyke), som sammen med høyt blodtrykk kan gjøre deg ekstra utsatt for hjertesykdom. I en slik situasjon er det svært viktig å starte forebygging av sykdom raskt ved hjelp av livsstilsendring og eventuelt medikamentell behandling. Økt fysisk aktivitet kombinert med et fornuftig kosthold er avgjørende for å redusere risikoen for hjerte- og karsykdom.

Høyt alkoholforbruk kan forverre blodtrykket, og det er også mye som tyder på at høyt saltinntak kan føre til forhøyet blodtrykk hos enkelte. Stress kan ha betydning for blodtrykket, og kvinner som bruker p-piller og gravide kan også få forhøyet blodtrykk.

Høyt blodtrykk er sjelden kun forårsaket av én enkelt utløsende faktor, men er ofte et samspill av mange forskjellige forhold. Veldig ofte kjenner man ikke den eksakte årsaken til at blodtrykket er forhøyet. Høyt blodtrykk kan være arvelig, men minst like viktig er livsstil.

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

PP-GEP-NOR-0864