Hva er kolesterol?

Kolesterol finnes normalt i kroppen og dannes hovedsakelig i celler i leveren.

Kolesterol er en viktig byggesten for alle cellemembraner og er viktig for energiomsetningen i kroppen samt dannelsen av visse hormoner (som for eksempel østrogen og testosteron). Selv om kolesterol kan lages av kroppens egne celler, blir også noe tatt opp fra maten vi spiser. Kolesterol er nærmest uløselig i vann og dermed også i blodet. For at kolesterol skal kunne transporteres rundt i kroppen, pakkes det derfor inn i såkalte lipoproteinpartikler (LDL og HDL).

LDL-kolesterol (low-density lipoprotein) er den mest kolesterolrike av lipoproteinpartiklene og disse inneholder 70% av kolesterolet i blodet. LDL-kolesterolet blir ofte referert til som "det dårlige kolesterolet" fordi forhøyet konsentrasjon av LDL-kolesterol er en viktig risikofaktor for hjerte- og karsykdom.

Fett og kolesterol fra maten transporteres først til leveren, der det pakkes i store partikler kalt VLDL (very low-density lipoprotein). Disse slippes ut i blodet og bindes til celler i kroppen som behøver tilskudd av fett og kolesterol (som energi eller som byggesten i kroppen).

I takt med at mer og mer av fettet tas opp, krymper VLDL mer og når den krympes til en viss størrelse, kalles den LDL. Helt til LDL tas opp av en celle (som for eksempel behøver kolesterolet), fortsetter den å krympe til en mindre og tettere LDL-partikkel. Det har vist seg at jo mindre og tettere LDL-partikkelen blir, jo lettere har den for å bli oksidert og feste seg til en skadet blodårevegg. På den måten kan den medvirke i prosessen som gir hjertekarsykdom (som påvirkes av flere andre prosesser også).

HDL-kolesterol (high-density lipoprotein) betegnes ofte som "det gode kolesterolet" og utgjør omtrent 25-30% av den totale mengden kolesterol i kroppen. Høye verdier av HDL har vist seg å ha en beskyttende effekt mot hjertesykdommer. HDL inneholder forholdsvis lite kolesterol i forhold til protein. HDL-partikkelen transporterer kolesterol fra åreveggen der det gjør en potensiell skade og tilbake til leveren der det brytes ned og skilles ut av kroppen. Det kvinnelige kjønnshormonet østrogen øker mengden HDL i blodet. Regelmessig fysisk aktivitet øker også mengden HDL.

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

PP-GEP-NOR-0864