Kreft

Kreft er et samlenavn på flere ulike sykdommer som alle har noen felles kjennetegn.

  • Cellene deler seg ukontrollert
  • Celler er ikke lenger i stand til å utføre den oppgaven de er ment å skulle gjøre
  • Cellene kan spre seg til andre deler av kroppen enn der de hører hjemme og vokse inn i andre organer og vev
  • Kreftcellene dør ikke slik de er programmert til

Kroppen produserer hele tiden nye celler som erstatter de cellene som naturlig dør. Ved kreft har det oppstått skader i cellens arvestoff, slik at cellene deler seg ukontrollert. Etter hvert som kreftcellene fortsetter å dele seg ukontrollert, vil kreftceller hope seg opp i organet der veksten startet, og det vil etter hvert dannes en kreftsvulst.

Kreft kan gi symptomer fordi svulsten har vokst seg så stor at den kan forstyrre funksjonen til organet. Symptomer på kreft vil derfor variere etter hvor kreften har oppstått.

PP-ONC-NOR-0317