Hvordan behandles kreft?

Hovedformålet ved behandling av kreft i tidlig stadium er å fjerne de syke cellene. Dette gjøres vanligvis ved hjelp av kirurgi og/eller strålebehandling og ulike kombinasjoner av cellegift og/eller målrettet behandling for blod- og lymfekreft. For å redusere risikoen for tilbakefall vil noen få tilbud om ulike former for tilleggsbehandling etter kirurgisk behandling.

Ulike former for behandling av kreft?

Når det gjelder kreft med spredning eller kreft som ikke lar seg operere eller bestråle, finnes det mange andre former for behandling. Slik behandling kan være: 

  • Cytostatika (cellegift)
  • Målrettet behandling mot det som får kreftsvulsten til å vokse 
  • Hormonbehandling
  • Immunterapi

For noen former for blodkreft, kan stamcelletransplantasjon også være en mulighet i kombinasjon med andre former for kreftbehandling. Dette skjer oftest dersom den første behandlingen man får ikke virker eller man får tilbakefall.

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

PP-ONC-NOR-0317