Hvordan påvises kreft?

Generelt er det fordelaktig at kreft oppdages tidlig, da tidlig oppdagelse gir bedre muligheter til å bli frisk av kreften. Man bør også følge med på endringer i kroppen og være oppmerksom på endringer som ikke har en naturlig forklaring.
 For enkelte kreftformer finnes det også tilbud om «screening» eller masseundersøkelser, som for eksempel ved brystkreft og livmorhalskreft. 

Vanlige undersøkelsesmetoder for å påvise kreft er:

Vevsprøver Disse undersøkes bl.a. i mikroskop 
Bildeundersøkelser Mammografi, MR, CT og ultralyd er vanlige metoder 
Koloskopi Kikkertundersøkelse av ende- og tykktarm 
Gastroskopi Kikkertundersøkelse av spiserør, magesekk og tolvfingertarm 
Cystoskopi Kikkertundersøkelse av urinrør og urinblære 

De senere år er det også blitt mer vanlig å finne hvilke forandringer kreftpasienter har i sitt arvestoff i svulsten med tanke på å bestemme hva slags målrettet behandling som kan være aktuell for behandling av kreften.

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

PP-ONC-NOR-0317