Kreft og fatigue

Fatigue er et av de vanligste symptomene ved kreftbehandling. Så mange som 3 av 4 personer kommer til å oppleve fatigue i løpet av kreftbehandlingen eller etter avsluttet behandling. Fatigue er en følelse av å være utmattet og unormalt trøtt, som ikke blir bedre med søvn eller hvile. Noen opplever også nedsatt hukommelse og konsentrasjonsvansker1, 2

  Det er viktig å skille mellom det som kalles akutt og kronisk fatigue. Akutt fatigue er direkte relatert til sykdommen eller behandlingen, mens kronisk fatigue er en seneffekt som kan komme etter at man er ferdig med behandlingen og er kreftfri 2-4

  Hvordan oppleves fatigue?

  Eksempler på symptomer er:

  • Nedstemthet
  • Utmattelse
  • Mangel på energi
  • Kraftløshet
  • Døsighet
  • Vanskelig å finne ord/setninger
  • Enkle avgjørelser i hverdagen er slitsomt
  • Hukommelsessvikt (særlig korttidshukommelse)
  • Kjedsomhet
  • Konsentrasjonsvansker
  • Tretthet

  Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

  Referanse:

  1. Irish Cancer Society. Coping with fatigue.
  2. Kreftforeningen Norge. 2019 [updated 2019-09-02. Available from: https://kreftforeningen.no/om-kreft/senskader/fatigue-tretthet/.
  3. Reinertsen KV, Loge JH, Brekke M, Kiserud CE. Kronisk tretthet hos voksne kreftoverlevere. Tidsskriftet, den norske legeforening. 2017.
  4. Helsedirektoratet. Seneffekter etter kreftbehandling. Faglige råd.; 2017.
  PP-ONC-NOR-0127