Last ned og bestill

Brosjyre Materiell for pasient

Informasjonsbrosjyre om BRCA genfeil og gentesting

Informasjonsbrosjyre om BRCA genfeil og gentesting (PP-TAL-NOR-0012)

Brosjyre Materiell for pasient

Kreftrelatert fatigue - årsaker og anbefaling

Brosjyre med årsaker og anbefalinger ved kreftrelatert fatigue (PP-ONC-NOR-0315)