Last ned og bestill

Brosjyre Materiell for pasient

Informasjonsbrosjyre om BRCA genfeil og gentesting

Informasjonsbrosjyre om BRCA genfeil og gentesting (PP-TAL-NOR-0012)

Brosjyre Materiell for pasient

Jeg og metastatisk brystkreft

Brosjyre med tips og råd til deg som lever med metastatisk brystkreft (PP-ONC-NOR-0011)

Brosjyre Materiell for pasient

Kreftrelatert fatigue - årsaker og anbefaling

Brosjyre med årsaker og anbefalinger ved kreftrelatert fatigue (PP-ONC-NOR-0146)