Ordliste kreft

A| B| C| D| E| F| G| H| I| K| L| M| N| O| P| R| S| T| U| V| Ø

 

Bokstav A 

Adenom: En svulst som ikke er kreft
Adjuvant behandling: Behandling som gis etter den første behandlingen (operasjon og/eller stråling) for å øke sjansen for å bli kurert
Akutt: En sykdom som oppstår plutselig
Alopeci: Hårtap, som kan være en bivirkning av cellegift
Alternativ behandling: En behandling som de fleste leger ikke mener er vist å være effektiv i behandlingen av kreft.
Analgetikum: Et legemiddel til å behandle smerte.
Anastomose: Sammenføying av et “rør” , f. eks. et blodkar eller en tarm etter at en del av det er fjernet pga. sykdom
Anemi: For lite røde blodlegemer. Symptomer kan være blekhet og tretthet.
Angiogenese: Nydannelse av blodårer
Anoreksi: Vedvarende apetittløshet , her pga. kreft eller kreftbehandling
Antiandrogen: Et legemiddel som hindrer kroppen i å nyttiggjøre seg mannlige kjønnshormoner
Antiangiogenese: Hindre nydannelse av blodårer til f.eks. svulster
Antiemetikum: Et legemiddel som brukes til å forebygge og behandle kvalme og oppkast
Antigen: Et stoff som forårsaker en immunreaksjon i kroppen
Antimykotikum: Et legemiddel som brukes til å behandle soppinfeksjoner
Antistoff: Et protein som produseres av kroppen til blant annet å bekjempe infeksjoner
Antiøstrogen: Et legemiddel som hindrer kroppen i å nyttiggjøre seg kvinnelige kjønnshormoner
Apoptose: En normal prosess i en celle som leder til dens død (programmert celledød)
Ascites: Opphoping av væske i magehulen, ofte forårsaket av kreft eller leversykdom. Kan forårsake oppsvulming av buken.
Axille: Armhule

Bokstav B 

Bariumenema: Kontrastklyster. En tykk melkelignende væske som gis før røntgenundersøkelse av tarmen som et kontrastmiddel. Det gjør at tarmene synes bedre på røntgenbildet
Benign tumor: En svulst som ikke er kreft og derfor ikke vil spre seg til andre deler av kroppen
Biopsi: En liten celleprøve fra kroppen for nærmere undersøkelser. Det kan hjelpe til å betemme risiko for senere spredning og tilbakefall
Blodtelling: Antall blodceller i en blodprøve. Dette gjøres for å undersøke om du har en sykdom eller helseproblemer
Bolus: En enkelt dose legemiddel som injiseres over en kort periode
Benmarg: En svampaktig substans inne i benet som produserer blodceller
Benmargsbiopsi: Innføring av en nål i brystbenet eller hoftebenet for å trekke ut benmarg som senere undersøkes med tanke på tilstedeværelse av kreftceller
Benmargssuppresjon: Når benmargen slutter å produsere blodceller. Kan forårsakes av cellegift
Benmargstransplantasjon (BMT): En måte å erstatte syk eller ødelagt benmarg. Det er to typer BMT:
Allogen BMT: Bruk av benmargceller fra en i familien eller bekjent
• Autolog BMT: Bruk av pasientens egne benmargceller
Brakyterapi: Innsetting av en liten radioaktiv stav i eller nær en svulst
Brystbevarende kirurgi: Fjerning av brystkreftsvulsten men ikke hele brystet
Bronkoskopi: Nedføring av et lite rør gjennom nese eller munn ned i luftveiene eller lungen. Gjør det mulig å få en god oversikt over området.

Bokstav C  

Cancer: Kreft. En sykdom hvor celler vokser ukontrollert og kan spre seg til andre deler av kroppen
Cancer in situ: Svært tidlig stadium for kreft hvor det ennå ikke har oppstått spredning
CT (også kalt CT scan): En test som bruker røntgen og datamaskiner til å lage bilder av kroppens organer
CEA: Et antigen som finnes i blod hos enkelte pasienter med kreft, f.eks. kreft i tykk- og endetarm
Celledeling: Prosessen der en celle deler seg i 2 nye celler
Cyste: Væskefylt hulrom under huden eller inne i et organ
Cystektomi: Kirurgisk fjerning av hele eller delen av urinblæren
Cystitt: En infeksjon i urinblæren
Cytostatika: Se kjemoterapi

Bokstav D 

Dietetiker: En ekspert som hjelper pasienter med å finne den beste dietten slik at de opprettholder vekt og energi
DNA (deoxyribonucleinsyre): Arvestoffet som finnes i cellekjernen 
Donor: En giver av for eksempel blod eller kroppsdel
Dysfagi: Problemer med å svelge

Bokstav E 

EGFR (epidermal vekstfaktor reseptor): Et protein som kan stimulere til celledeling. Det finnes på overflaten av en lang rekke kreftceller, og får dem til å vokse raskere
Elektrokardiogram (EKG): En undersøkelse som måler hjertets elektriske signaler. Brukes for å vurdere om hjertet fungerer normalt
Elektrolytter: Såkalte blodsalter. Stoffer i kroppen (eks. natrium, kalium) som hjelper til å opprettholde væskebalansen og bidrar til at organene fungerer riktig
Endoskopi: Innføring av et lite rør inn i spiserør og magesekk (Gastroskopi) eller i endetarmen og opp i tykktarmen (recto/coloskopi) Bronkoskopi er også en type endoskopi.
Erytropoietin: Et legemiddel som stimulerer dannelse av røde blodlegemer
Eksisjon: Fjerning av en vorte eller annen utvekst, evt. å skjære vekk en syk del av kroppen

Bokstav F 

Familiær adenomatøs polypose (FAP): En sjelden sykdom in enkelte familier som gir tarmpolypper som utvikler seg til kreft hvis de ikke fjernes
Finnålsaspirasjon: Innsamling av av kroppsvæske eller vev med en tynn nål for mikroskopisk undersøkelse
Fistel: Et hull som oppstår mellom 2 hulrom i kroppen eller fra et hulrom inne i kroppen og ut på huden og som ikke skal være der. Et liten utførselsgang mellom endetarm og huden  rundt anus kalles for eksempel anal fistel
Flebitt: Smerte og opphovning av en vene
Fraktur: Benbrudd
Frysesnitt: En tynn skive med vev som er frosset etter at det er fjernet fra kroppen for rask mikroskopisk undersøkelse mens pasienten fortsatt ligger på operasjonsbordet.

Bokstav G 

G-CSF (granulocytt koloni-stimulerende faktor): Et legemiddel som stimulerer dannelse av hvite blodlegemer
Gener: Deler av DNA eller arvestoff
  

Bokstav H 

Hematokrit (Hct): Volumandelen av røde blodlegemer i blodet uttrykt i prosent.
Hematolog: En lege som er spesialist i blodsykdommer
Hematuri: Blod i urinen
Hemoglobin (Hb): Det røde fargestoffet i blodet som kan oppta, transportere og avgi oksygen
Hjertesvikt: En sykdom hvor hjertets pumpeevne er sterkt nedsatt
Hodgkins sykdom: Også kalt Hodkins Lymfom. Lymfogranulomatose, en kreftform i lymfesystemet
Hormon: Et stoff som kontrollerer blant annet vekst, kjønnsdrift og en rekke kroppsfunksjoner
Hormonreseptor: Et molekyl på eller i cellen som formidler hormonets signal
  

Bokstav I 

Ikke-småcellet lungekreft: En kreftform som starter i lungene. Påvises mikroskopisk
Ileostomi: Utlagt tynntarm
Immunsystem: Kroppens forsvar mot sykdom og infeksjon
Immunsuppresjon: Når kroppen har redusert forsvar mot sykdom og infeksjon
Infusjon: Tilførsel av væske eller legemidler i blodet over lenger tid
Injeksjon: Tilførsel av legemmiddel via en nål. De 3 vanligste injeksjonsmåter er
• Intramuskulært: I muskelvev
• Intravenøst: I venen
• Subkutant: Under huden
  

Bokstav K 

Kacheksi (Kakeksi):  Avmagring grunnet kreft eller annen sykdom
Karsinom: Kreft som har oppstått i huden eller hudlag over hud og slimhinner. Det er mange typer Karsinomer:
•Adenokarsinom: Kreft som utgår fra kjertelvev fra bryst, bronkier, tarmer og bukspyttkjertel
•Basalcellekarsinom: Kreft som starter i et av de ytre hudlagene
•Bronkogent karsinom: Kreft som begynner i bronkiene, dvs. luftrørene i lungene
•Cervicalt karsinom: Kreft som begynner i livmorhalsen
•Kolorektalt karsinom: Kreft som starter i tykk- eller endetarmen
•Endometriekarsinom: Kreft som starter inne i livmoren
•Plateepitelkarsinom: Kreft som utgår fra epitelialt vev fra slimhinne eller hud
Kardiomyopati: En sykdom som gjør at hjertet får for dårlig pumpeevne
Kjemoterapi: Cellegift. Et legemiddel som dreper kreftceller. Kan brukes på 3 måter:
•Adjuvant kjemoterapi: Cellegift som ofte gis etter operasjon. Dreper evt. gjenværende kreftceller i kroppen
•Kombinasjons kjemoterapi: Bruk av mer enn en cellegift samtidig
•Neoadjuvant kjemoterapi: Bruk av cellegift før operasjon for å skrumpe svulsten for å lette operasjonen
Kolinerge symptomer: Bivirkninger av legemidler som kvalme, svette, diaré og munntørrhet.
Kronisk sykdom: Langvarig sykdom
Klinisk studie: En undersøkelse for se hvor bra et legemiddel virker og hvor trygt det er.
Koloskopi: Innføring av et lite rør gjennom endetarmen for å undersøke tykktarmen
Kolostomi: Utlagt tykktarm
Kolposkopi: Undersøking av av livmorhals og vagina
Komplementærbehandling: Behandlingsformer som brukes i tillegg til vanlig medisinsk behandling som f.eks massasje, vitaminer, spesielle typer te og yoga. Se også alternativ behandling.
Kontrollgruppe: En gruppe pasienter i en studie som brukes som sammenligningsgrunnlag med en testgruppe.
Kryokirurgi: Ødeleggelse av kreftceller ved dypfrysing

Bokstav L 

Laparoskopi: Innføring av et tynt rør gjennom huden i mavehulen for å undersøke og evt. operere
Laparotomi: Gjøre et snitt i for å få tilgang til mavehulen
Laryngektomi: Fjerne hele eller deler av strupehodet (larynx).
Lesjon: Skade
Leukemi: En gruppe kreftsykdommer som rammer benmarg og hvite blodlegemer.
Leukopeni: Lavt antall hvite blodlegemer
Lumpektomi: Fjerning av en svulst i brystet og omkringliggende vev, men ikke selve brystet
Lymfesystem: Vev og organer som hvite blodlegemer transporters i gjennom kroppen for å bekjempe infeksjoner
Lymfødem: Opphovning forårsaket av for mye væske i vevet. Kan komme etter fjerning av lymfeknuter
Lymfeknute: Små, bønneformede organer i hele kroppen som samler opp og dreper bakterier. Kreftceller kan spre seg via lymfeknuter
Lymfocytt: En type hvit blodcelle som bekjemper infeksjon og sykdom
Lymfom: En krefttype i lymfeknutene. Deles inn i  Hodgkins sykdom eller non-Hodgkins lymfom.
  

Bokstav M 

Malign: En svulst som er ondartet (kreft)
Mammografi: En røntgenundersøkelse av brystet for å avdekke brystkreft
Mastektomi: Kirurgisk fjerning av brystet
Malignt melanom: En form for hudkreft (føflekkkreft)
Metastasering: Spredning av kreft fra en del av kroppen til en annen
Metastase: Dattersvulst
Monoklonalt antistoff: Et middel som binder seg til blant annet visse typer kreftceller. Kan benyttes til å påvise og behandle kreft
MR (magnet resonans): Bruk av magnetbølger for å lage bilder av kroppen
Mucosa: Slimhinne
Mucositt: Opphovning og rødhet av slimhinnen, ofte i munnhulen
  

Bokstav N 

Neoplasme: Nydannelse av vev - kreft
Nevropati: smerte utgående fra nervevev, nummenhet, prikking, muskelsvekkelse etc.
Neutropeni: Lavt antall nøytrofile celler, en type hvite blodlegemer
Neutropen feber: Feber hos pasienter med for lite nøytrofile (en type hvitt blodlegeme)
Non-Hodgkins lymfom: En type kreft i lymfesystemet
  

Bokstav O 

Onkogen: Et gen som fremmer cellevekst. Hvis det endrer seg (muterer) kan det øke kreftveksten
Onkolog: Lege som er spesialist i kreftsykdommer
Onkologi: Læren om kreftsykdommer og behandling av disse
  

Bokstav P 

Palliativ behandling: Lindrende behandling med tanke på å bedre livskvaliteten men ikke kurere sykdommen
Patologi: Mikroskopisk undersøkelse av celler og vev for å påvise og gradere kreftceller. Utføres av en patolog
PET scan: Bildetaking ved hjelp av en datamaskin etter tilførsel av sukker. Siden kreftceller bruker mer sukker enn vanlige celler kan denne undersøkelsen påvise kreft
Placebo: Brukes i undersøkelser for å testes mot aktivt legemiddel. Kalles også sukkerpille eller narremedisin
Plasma: Blodvæsken
Pleura: Brysthinnen
Polypp: Utvekst på en slimhinne i f. eks. tarm, hals og nese
Primærtumor: Opprinnelig kreftsvulst som en kreftsykdom utvikler seg fra
Progesteron: Et kvinnelig kjønnshormon
Prognose: Pasientens utsikter for bedring
Progresjon: Økning i svulstens størrelse eller spredning til andre steder i kroppen
Progresjonsfri overlevelse: Tiden før sykdommen blir verre
Profylaktisk: Forebyggende
Prostata: Mannlig kjertel som blant annet lager sædvæske. Omgir over del av urinrøret
Prostatektomi: Fjerning av hele eller deler av prostata
PSA (prostatespesifikt antigen): En markør for prostatakreft eller prostataproblemer
  

Bokstav R 

Radiolog: Lege som er spesialist på ulike røntgenundersøkelser
Rekonstruktiv brystkirurgi: Kirurgisk oppbygging av brystet
Residiv: Tilbakefall av sykdommen
Regime: En behandlingsplan som angir sammensetningen av og styrken på cellegiften(e)
Regresjon: Tilbakegang av sykdommen
Remisjon: Når svulsten ikke lenger er i vekst
Resistensutvikling: Når kreftcellenes vekst ikke lenger undertrykkes av behandlingen
  

Bokstav S 

Sarkom: Kreft i bindevev som ben, muskel eller brusk
Sentralt venekateter: Et rør som settes inn i en stor vene på halsen  for å sikre tilførsel av væske og medisiner. Kan også benyttes til å ta blodprøver
Skjelettscintigrafi: En røntgenundersøkelse av skjelettet for å sjekke for kreftceller. Kan også brukes til å påvise skade eller tilheling av skjelettet.
Sputum: Spytt og slim
Stadium: En beskrivelse av hvor langt kreften har kommet.  
Stamcelle: Celler i benmarg som er opphavet til alle andre blodlegemer
Stomatitt: Sårhet og opphovning i munnen. Kan oppstå ved behandling med cellegift
Strålebehandling: Kreftbehandling hvor radioaktive stråler brukes til å drepe kreftceller
Systemisk sykdom: En sykdom som finnes i hele kroppen
  

Bokstav T 

Trombocytopeni: For lavt antall blodplater
TNM: Et system for å beskrive utbredelsen av en kreftsykdom
Trakeotomi: Innførsel av et rør gjennom halsen og inn i pusterøret for at pasienten skal kunne puste
Trombocytt: Blodplate – blodceller som har betydning for blodets koagulasjon
Tumor: Svulst
Tumormarkør: Ulike molekyler i kroppen som kan antyde om pasienten har kreft
  

Bokstav U 

Ultralyd: En undersøkelse som bruker lydbølger for å lage bilder av organer og andre deler av kroppen
  

Bokstav V 

Vekstfaktor: Små proteiner som kontrollerer cellevekst
  

Bokstav ø 

Ødem: Oppsvulming grunnet for mye væske i kroppsvevet
Østrogen: Et kvinnelig kjønnshormon
Østrogenreseptor: Et protein som kan stimulere vekst av brystkreft ved tilstedeværelse av østrogen

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

PP-ONC-NOR-0124