Lungekreft

Lungekreft er den nest vanligste kreftformen hos menn og den tredje vanligste hos kvinner i Norge. 3195 personer fikk lungekreft i Norge i 2019. Lungekreft deles vanligvis inn i to hovedformer: ikke-småcellet og småcellet lungekreft. Ikke-småcellet lungekreft er den vanligste formen og utgjør ca. 85% av tilfellene.1,2,3
 

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

 

Referanser:
  1. https://www.kreftregisteret.no/generelt/om-kreft/lungekreft  per 25.09.2019
  2. http://kreftlex.no/Lunge.aspx per 25.09.2019
  3. Årsrapport Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft, publisert 2020

 

PP-ONC-NOR-0319