Symptomer på lungekreft

Symptomene på lungekreft kan ofte være vage, og sykdommen blir derfor ofte oppdaget sent.1,2

Noen symptomer som kan være forårsaket av lungekreft er:

  • hoste
  • kortpustethet
  • blod i spyttet
  • gjentatte luftveisinfeksjoner (som ikke går over selv om man får antibiotika)
  • smerter i brystet
  • smerter mellom skulderbladene
  • heshet
  • generelle symptomer som redusert apetitt, slapphet og vekttap

Symptomene som oppstår avhenger av hvor svulsten ligger, og om det er spredning, enten  til lymfeknuter og /eller vev i nærheten eller til andre organer i kroppen (fjernspredning).1,2

Faktorer som kan øke risikoen for lungekreft3

Røyking er hovedårsaken til lungekreft. 8 av 10 tilfeller av lungekreft skyldes røyking. Risikoen øker med antall sigaretter som røykes, antall røykeår og tidlig røykestart. Passiv røyking kan også øke risikoen for å utvikle lungekreft. 

Andre risikofaktorer er luftforurensning og radongass. 

Faktorer som kan redusere risikoen for lungekreft3

Røykeslutt eller det å aldri å begynne å røyke reduserer risikoen for lungekreft. I geografiske områder der antallet røykere er lavest, for eksempel i Oslo, ser man en nedgang i antall krefttilfeller i forhold til områder med relativt flere røykere.

Andre tiltak som reduserer risiko er å unngå passiv røyking og å unngå å bli eksponert for radongass.

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

PP-ONC-NOR-0319