Nevropatisk smerte er smerte som oppstår på grunn av skade i nerver eller hjerne

Skaden kan være både i perifere nerver og i nervevevet i sentralnervesystemet, og kan være oppstått som følge av ulike skadelige påvirkninger. Både kirurgi, skader i vev, skader av knokler, diabetes, alkoholmisbruk, medikamenter, kreftsykdom, nevrologiske sykdommer og blodåresykdommer er eksempler på tilstander som kan gi nevropati, i tillegg til en lang rekke andre sykdommer og skader.

Mer om årsaker til nevropatisk smerte 

Symptomer, hvordan er det å ha nevropatisk smerte?

Smertene kan oppleves som:

  • stikkende
  • brennende
  • sviende
  • skjærende
  • kriblende
  • krampelignende eller gi en nummenhetsfølelse.

 

Smertene kan være mer eller mindre konstante, eller de kan komme helt plutselig, det som noen beskriver som ”lynsmerter”.  Lynsmerter er av sekunders varighet med svært varierende frekvens, ofte utstrålende. Hos noen utløses nevropatisk smerte av lett berøring, kulde eller varme. Tidspunkt for utvikling av nevropatisk smerte etter skade varierer sterkt. De fleste smertetilstander utvikles etter få dager og evt. uker, men de kan også utvikles etter måneder.

Har du nevropatisk smerte? Ta smertetesten 

Nevropatisk smerte skiller seg fra vanlig smerte på flere måter, og for at legen skal gjenkjenne smerte, er det viktig at du prøver sette ord på hvordan det oppleves hvis du har slike symptomer som er beskrevet over.

 

Har du langvarig smerte? Snakk med legen din.

 

 

Lær mer om nevropatisk smerte:

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

 

PP-GEP-NOR-0866