Søvnproblemer, angst og depresjon

Kroniske smerter kan føre til søvnproblemer (insomnia), angst og depresjon

Smerter som varer i mer enn 3 måneder kan kalles kroniske smerter. Kroniske smerter påvirker helse og funksjonsevne på flere måter. Mange pasienter med kroniske smerter opplever at de får følgeplager som søvnproblemer, angst og depresjoner.

Mange får søvnproblemer (insomnia)

Kroniske smerter gir ikke bare smerteplager. Søvnproblemer eller søvnforstyrrelser er vanligere hos de som har kroniske smerter. Søvnproblemer (insomnia) kjennetegnes av dårlig eller lite søvn enten på grunn av innsovningsvansker, urolig nattesøvn, tidlig oppvåkning om morgenen, eller at søvnen oppleves å være av dårlig kvalitet. Kroniske smerter kan påvirke alle disse faktorene.  
Undersøkelser viser at mange med kroniske smerter får smerterelaterte søvnproblemer (insomnia) og at andelen er høyere hos de med nevropatiske smerter enn de som har kroniske smerter generelt.   Kroniske smerter gir søvnproblemer og ulike søvnforstyrrelser, og dette gir økt risiko for å utvikle depresjon. 

Kroniske smerter øker risikoen for psykisk helseplager 

En stor andel av de med kroniske smerter opplever også å få en depresjon eller utvikler angst. Det er påvist at kroniske smerter gir søvnproblemer (insomnia), og med søvnforstyrrelser øker risiko for å utvikle angst og depresjoner. 

Depresjon er en tilstand som kjennetegnes ved at en føler et senket stemningsleie, mister interesse for ting, og ikke opplever glede som før. Samtidig oppleves redusert energi og mer trøtthet. Angst er en ubehagelig følelse, som kjennetegnes ved sterk følelse av frykt eller ubehag. Angst opptrer ofte i kombinasjon med depresjon. Les mer om angst her.

Kroniske smerter vil dermed kunne føre deg inn i en negativ sirkel som påvirker allmenntilstanden og funksjonsevnen, fordi kroniske smerter gir søvnproblemer og psykiske problemer (angst og depresjon), som igjen påvirker smerteopplevelsen og søvnen.

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

PP-GEP-NOR-0866