Behandling ved nyrekreft

Behandling av nyrekreft varierer, avhengig av om sykdommen kun er lokalt i nyren, eller om det foreligger spredning (metastaser).1
 

Kirurgi1

Hos pasienter hvor det ikke er spredning, er standard behandling kirurgisk fjerning av svulsten.
Dette kan gjøres ved:

  • kirurgisk fjerning av hele nyren (nefrektomi)
  • kirurgisk fjerning av deler av nyren (nyrereseksjon)

Aktiv monitorering1

Små svulster under 2 cm er oftest lite aggressive/ondartede. Mange er også godartede, og for undergrupper av pasienter med små svulster og/ eller mange andre tilleggs sykdommer kan disse svulstene holdes under kontroll med regelmessig bildediagnostikk.

Stråling, lindrende kirurgi og medikamentell behandling1

For pasienter som har spredning av sin nyrekreft, vil mange pasienter få medikamentell behandling. Noen pasienter vil også ha nytte av stråling eller kirugi som en del av lindrende behandling.
 

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

PP-UNP-NOR-0009