Symptomer på nyrekreft

Nyrekreft utvikler seg vanligvis langsomt og gir sjelden symptomer i tidlig stadium når svulsten er liten. Den kan bli stor før den gir symptomer.
 

Noen symptomer som kan tyde på nyrekreft er2:

  • Blod i urinen
  • Smerter i flanken (siden av magen)
  • Oppfyllning i nyreområdet (pga økt størrelse på nyren)
  • Generelle symptomer som slapphet/nedsatt allmenntilstand, vekttap, feber, smerter i skjelettet

Disse symptomene kan være tegn på andre tilstander og ikke nødvendigvis kreft. Kreftforeningens råd er at dersom symptomene varer over 3 uker, bør du kontakte lege.1
 

Referanser:

1. https://kreftforeningen.no/om-kreft/kreftformer/nyrekreft/ per 25.09.19
2. Beisland, C Tidsskr Nor Laegeforen. 2002 Oct 20;122(25):2431-5

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

PP-ONC-NOR-0116