Utredning av nyrekreft

Svulster i nyrene oppdages stadig oftere ved en tilfeldighet, ved at man på bilder (CT, ultralyd) tatt av andre årsaker, oppdager at det er en svulst i nyren.

Ved utredning av nyrekreft på bakgrunn av symptomer gjøres normalt en klinisk undersøkelse, bildediagnostiske undersøkelser og blod- og urinprøvetaking.
 

Ultralyd er oftest innledende undersøkelse. Ultralydfunn som viser solide oppfylninger i nyrene skal undersøkes ytterligere med CT av nyrer og urinveier med kontrast. 
 CT, røntgen og/eller MR benyttes for å undesøke andre deler av  kroppen for evnt spredning til andre organer. 

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

PP-ONC-NOR-0116