Pakningsvedlegget - en viktig kilde til informasjon for pasienter

Hva er et pakningsvedlegg?

Alle legemidler som markedsføres i Norge skal inneholde et pakningsvedlegg. Pakningsvedlegget er beregnet for pasienter og inneholder viktig informasjon om legemidlet. Av og til finnes det også et eget avsnitt for helsepersonell.

Hvorfor er det viktig å lese pakningsvedlegget?

Det er viktig at du bruker legemidlet riktig. Pakningsvedlegget inneholder informasjon om:

  • Hva legemidlet er og hva det brukes mot
  • Hva du må vite før du bruker legemidlet
  • Hvordan du bruker og oppbevarer legemidlet
  • Hvordan legemidlet ser ut og innholdet i pakningen
  • De mulige bivirkningene som legemidlet kan gi, og hva du skal gjøre dersom du opplever bivirkninger.

Du må alltid følge bruksanvisningen som legen har gitt deg. Doseringen din kan være annerledes enn det som står i pakningsvedlegget.

Kan informasjonen i pakningsvedlegget endres over tid?

Ja! Pakningsvedleggene oppdateres jevnlig. For eksempel kan ny sikkerhetsinformasjon komme til, legemidlet kan få endret utseende eller endrede oppbevaringsbetingelser. Elektroniske pakningsvedlegg finnes på www.felleskatalogen.no (søk opp legemidlet og klikk på ”Pasientinformasjon”) og disse oppdateres fortløpende når en ny versjon er tilgjengelig. Det vil kunne ta noe tid før et oppdatert pakningsvedlegg er å finne i selve pakningen.

Hvorfor er pakningsvedlegget ofte veldig langt?

Myndighetene bestemmer hvordan pakningsvedlegget skal utformes og hvilke avsnitt som skal være med. Når et legemiddel kommer på markedet, må det informeres om alle kjente bivirkninger som legemidlet kan gi, samt annen relevant informasjon som skal sikre riktig bruk av legemidlet. Utviklingen av et nytt legemiddel tar mange år. I løpet av denne tiden samles det inn mye kunnskap om legemidlet. Denne kunnskapen formidles til pasienter via pakningsvedlegget.

Hva betyr den svarte trekanten som står i begynnelsen av noen pakningsvedlegg?

Den svarte trekanten   betyr at legemidlet overvåkes spesielt nøye. Pasienter og helsepersonell oppfordres til å melde alle mistenkte bivirkninger. Den svarte trekanten betyr ikke at det er utrygt å bruke legemidlet. Du kan lese mer om den svarte trekanten her.

Du kan melde fra om bivirkninger direkte via http://www.legemiddelverket.no/pasientmelding


Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell