Symptomer og behandling ved TBE 

Symptomer på TBE

TBE, også kalt skogflåttencefalitt eller flåttbåren hjernebetennelse, kan utvikles dersom du blir bitt av en flått som er bærer av TBE-viruset. Selv om sykdommen er sjelden, kan den være svært alvorlig og den beskrives gjennom to faser. 

I den første fasen vil du kunne oppleve influensa liknende symptomer som feber, kvalme, brekninger, hodepine og muskelsmerter.1 Denne fasen kan variere fra noen få dager til ca. en uke. Etter den første fasen vil de fleste bli symptomfrie, og ikke gå videre til fase to. 

Hvis TBE-viruset sprer seg til sentralnervesystemet og hjernen kan det lede til TBE

En tredjedel2 av de som har gjennomgått første fase, vil etter en symptomfri uke, går over i fase to og utvikle alvorlig hjernebetennelse hvor TBE-viruset har spredt seg til hjerne og/eller ryggmarg. Sykdomsforløpet kan vare lenge, og selv om de fleste blir friske, er det mange som får en langvarig rekonvalesens-periode med hodepine, konsentrasjonsproblemer og søvnplager. Opp til 46% av pasientene sliter med permanente følgetilstander, og de mest rapporterte er ulike kognitive eller nevropsykiatriske plager, balanseproblemer, hodepine, språkproblemer, hørselsproblemer og lammelser.3

Behandling av TBE

I motsetning til den mer kjente flåttsykdommen borreliose som behandles med antibiotika, finnes det ingen legemidler som kan kurere TBE. Mange pasienter som får påvist TBE er ofte så syke at innleggelse på sykehus i flere uker er nødvending. Ved TBE behandles symptomene. 
 

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

Referanser:

1. Lindquist L. Lancet 2008; 371: 1861–71
2. International Scientific Working Group on TBE. Long term sequelae of TBE
3. Haglund M. Vaccine 21 (2003) S1/11–S1/18

PP-VAC-NOR-0227