TBE og flått

TBE kan forebygges, snakk med din lege, ditt nærmeste apotek eller reiseklinikk hvordan.

TBE er en sjelden men svært alvorlig sykdom som kan ramme alle

Flåtten har mange navn i Norge, men kalles ofte flått eller skogflått. Den lever av å suge blod fra fugl og pattedyr, inklusive oss mennesker. Det er i den forbindelse den kan overføre sykdommer. De to vanligste sykdommene fra flått i Norge, er borreliose og TBE. De fleste har hørt om borreliose, men de færreste har kjennskap til TBE.

TBE er en forkortelse for Tick-borne encephalitis (også kalt skogflåttencefalitt) og er en sjelden men svært alvorlig virussykdom som kan lede til hjernebetennelse og/eller betennelse i det sentrale nervesystemet. TBE-viruset finnes i flåttens spyttkjertler som gjør at viruset kan overføres umiddelbart1 når flåtten biter seg fast og skal suge blod. Dette er i motsetning til borreliabakterien som finnes i flåttens mage-tarm system, og som stort sett bruker 24 timer2 fra bakterien overføres fra flåttens mage og over til mennesker eller andre verter. 

Det er funnet tre typer av TBE-viruset, som har sin geografiske utbredelse i ulike deler av verden og gir ulik klinisk manifestasjon. I dag finnes det ingen behandling mot sykdommene, men det er mulig å beskytte seg mot TBE forårsaket av TBE-virus 
 

 

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

Referanser:

1. Alekseev AN, Chunikhin SP. Parazitologiia 1990; 24: 177–85
2. Hodzic E, et al., Infect Immun 2002;70:3382-8

PP-VAC-NOR-0124