Hvordan kan du vite om du eller en nærstående kan ha transtyretin amyloid kardiomyopati (ATTR-CM)?

ATTR-CM er vanskelig å oppdage. Følg med på disse tegnene og symptomene og snakk med hjertelegen din om dem.

Siden ATTR-CM rammer hjertet gir sykdommen symptomer på hjertesvikt. Vanlige symptomer på hjertesvikt er fatigue (utmattelse), kortpustethet/tungpust, hovne føtter/ankler/legger. Men siden amyloidfibriller også kan legge seg andre steder i kroppen kan disse symptomene oppstå:

Dette kan være en beskjed som kroppen din sender. Dersom du har hjertesvikt og kjenner på noen av symptomene ovenfor, snakk med hjertelegen din om det.

 

 

Hjertelegen kan gjennomføre følgende undersøkelser og se etter tegn på ATTR-CM:

Elektrokardiogram (EKG)
Dette er en teknikk for å undersøke elektriske signaler fra hjertet gjennom elektroder og ledninger som festes på huden.
 

Bildediagnostikk
Ekkokardiogram (ekko): bruker lydbølger til å lage bilder av hjertet. På denne måten kan legen se hvordan blodet strømmer gjennom hjertet.
Magnetisk resonans bildefremstilling (MR): Ved hjelp av radiobølger og magnetisme kan en datamaskin fremstille bilder av hjertet.
Disse prøvene vil ikke gi et sikkert svar på om du har ATTR-CM, men de vil hjelpe legen å finne ut mer om hjertet ditt og om det er nødvendig å gjøre flere prøver for å avdekke om ATTR-CM kan være årsaken til symptomene dine.

 

 

 

 

Les mer om ATTR-CM:

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

PP-RDP-NOR-0017