Blodkreft (leukemi)

Kroppens blodceller dannes i benmargen. Benmargen er et mykt vev som finnes på innsiden av store knokler som brystben, krageben, ribben, ryggrad, bekken og lange knokler i armer og lår. Stamcellene er umodne celler i benmargen, som kan dele seg og utvikles til modne, spesialiserte blodceller (både røde og hvite) gjennom en trinnvis utvikling.1  

Blodcellene har begrenset levetid, og må erstattes av nye når de dør. Fordi utviklingen av blodceller er en kontinuerlig prosess vil det alltid finnes blodceller med ulik modenhetsgrad i benmargen.1
Ved leukemi skjer det en ukontrollert vekst av de hvite blodcellene og/-eller forstadiene til disse. Leukemicellene vil da etterhvert ta opp plassen eller hemme veksten av de normale blodcellene i benmargen slik at benmargen ikke får produsert nok normale blodceller.2

Leukemi, også kjent som blodkreft, deles i fire hovedgrupper: akutt myelogen-, akutt lymfoblastisk (lymfatisk)-, kronisk myelogen- og kronisk lymfatisk leukemi.2 Du vil kunne finne mer informasjon om både akutt lymfoblastisk leukemi og kronisk myelogen leukemi på andre sider her. 
 I 2017 fikk 1172 mennesker leukemi, henholdsvis 656 menn og 516 kvinner. Flertallet er over 60 år.
 

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

PP-ONC-NOR-0185