Kun for Helsepersonell

Med riktig legemiddelbruk kan du gi dine pasienter bedre behandling

Vi tilbyr informasjon om behandlingsområder og legemidler, samt materiell og digitale verktøy som kan hjelpe helsepersonell.

Les mer
Meld deg på

Påmelding til nyhetsbrev

I våre nyhetsbrev tilbyr vi faglig informasjon om våre legemidler og terapiområder.

Behandle ATTR-CM med Vyndaqel

Vyndaqel (tafamidis)

Forskrivning av Vyndaqel til ATTR-CM

Vyndaqel 61 mg er indisert for behandling av voksne pasienter med villtype eller arvelig transtyretin amyloid kardiomyopati (ATTR-CM)

 

1. SPC Vyndaqel, 17.02.2020

Les mer
Livskraft webinarserie

Livskraft er en kostnadsfri forelesningsserie som arrangeres av Pfizer onkologi

Hvordan møter vi barn som pårørende? Hva kan jeg svare mine kreftpasienter når de spør om råd om for eksempel samliv og seksualitet, kosthold eller fysisk aktivitet under pågående behandling?

Hensikten med webinarserien er å bidra med kunnskap som gjør deg bedre rustet til å håndtere samtaler med kreftpasienter og pårørende og svare på spørsmål de har vedrørende sin endrede livssituasjon. 

Les mer
Bestill materiell

Informasjonsmateriell om sykdommer og behandlinger

En viktig del av forebygging og behandling av sykdom er å gi riktig informasjon til pasienter, pårørende og helsepersonell.

Her kan du gratis bestille brosjyrer om sykdommer og behandlinger som kan være en støtte for deg i din behandling eller en kilde til kunnskap om din eller en slektnings sykdom.

 

 

Bestill materiell
PP-GIP-NOR-0671