Kun for Helsepersonell

Med riktig legemiddelbruk kan du gi dine pasienter bedre behandling

Vi tilbyr informasjon om behandlingsområder og legemidler, samt materiell og digitale verktøy som kan hjelpe helsepersonell.

Les mer
Meld deg på

Påmelding til nyhetsbrev

I våre nyhetsbrev tilbyr vi faglig informasjon om våre legemidler og terapiområder.

Pfizerpodden - podkastserie fra Pfizer

Pfizer-podden gir deg spennende terapikunnskap og forskning rett inn på øret.

Våre dyktige samarbeidspartnere og Pfizerkollegaer gir deg innsikt i de forskjellige terapiområdene som bl.a atrieflimmer, attr-cm, antibiotikaresistens, hjertesykdommer, kreft og vaksiner. 

Gå til Pfizerpodden

Artikkelserie om kreft

Kreft er et av Pfizers satsningsområder. Vi jobber hele tiden med å utvikle innovative legemidler for å gi pasienter som lever med kreft et bedre liv. 

I en artikkelserie belyser vi relevante tema for deg som jobber med kreftbehandling.

Les mer
Behandle ATTR-CM med Vyndaqel

Vyndaqel (tafamidis)

Forskrivning av Vyndaqel til ATTR-CM

Vyndaqel 61 mg er indisert for behandling av voksne pasienter med villtype eller arvelig transtyretin amyloid kardiomyopati (ATTR-CM)

 

1. SPC Vyndaqel, 06.12.2021

Les mer
Livskraft webinarserie

Livskraft er en kostnadsfri forelesningsserie som arrangeres av Pfizer onkologi

Hvordan møter vi barn som pårørende? Hva kan jeg svare mine kreftpasienter når de spør om råd om for eksempel samliv og seksualitet, kosthold eller fysisk aktivitet under pågående behandling?

Hensikten med webinarserien er å bidra med kunnskap som gjør deg bedre rustet til å håndtere samtaler med kreftpasienter og pårørende og svare på spørsmål de har vedrørende sin endrede livssituasjon. 

Les mer
Bestill materiell

Informasjonsmateriell om sykdommer og behandlinger

En viktig del av forebygging og behandling av sykdom er å gi riktig informasjon til pasienter, pårørende og helsepersonell.

Her kan du gratis bestille brosjyrer om sykdommer og behandlinger.

 

 

Bestill materiell

Pfizerpodden - podkastserie fra Pfizer

PP-ONC-NOR-0373