Aktuelle tema

Kreft

Kreft er et av Pfizers satsningsområder. Vi jobber hele tiden med å utvikle innovative legemidler for å gi pasienter som lever med kreft et bedre liv.

Aktuelle tema

Kreft

Kreft er et av Pfizers satsningsområder. Vi jobber hele tiden med å utvikle innovative legemidler for å gi pasienter som lever med kreft et bedre liv.

Kreft
Aktuelle tema

Biotilsvarende legemidler - nå og i fremtiden

Biotilsvarende legemidler blir i stadig økende grad brukt til å behandle sykdommer som revmatoid artritt, ulcerøs kolitt og kreft. De er attraktive fra betalerens synsvinkel innenfor et helsevesen med økt fokus på kostnader og økt behov for behandling. Men full aksept for biotilsvarende legemidler tar tid.
 

biosimilar
Aktuelle tema

Legemiddelresistens - et fremvoksende paradigme

Legemiddelresistens kompliserer kampen mot ulike sykdommer, fra antibiotikaresistente bakterieinfeksjoner til legemiddelresistent HIV, tuberkulose og malaria.

resistens
Aktuelle tema

Patient empowerment – Hva og hvordan?

Pasientmedvirkning er et ord som kan dukke opp når man diskuterer lege-pasientforhold. Men hva er pasientmedvirkning og hvordan kan det påvirke den kliniske settingen? 

pasient
PP-ONC-NOR-0372