Biotilsvarende legemidler - nå og i fremtiden

Biotilsvarende legemidler blir i stadig økende grad brukt til å behandle sykdommer som revmatoid artritt, ulcerøs kolitt og kreft. De er attraktive fra betalerens synsvinkel innenfor et helsevesen med økt fokus på kostnader og økt behov for behandling. Men full aksept for biotilsvarende legemidler tar tid.

Biotilsvarende legemidler kommer i form av vekstfaktorer, hormoner og monoklonale antistoffer og brukes i økende grad i Europa. Så hvordan startet bruken av biotilsvarende legemidler og hvordan ser fremtiden ut? Hvordan blir disse nye legemidlene mottatt av leger og pasienter? Og hva er perspektivene i lys av kostnadsbesparelser, demokratisering av helsevesenet og utvikling av innovative legemidler? 

 

Artikkel

De første biotilsvarende legemidlene

Biotilsvarende legemidler kommer i ulike former og brukes til en rekke sykdommer. Flere pasienter over hele Europa får nå tilgang til denne typen avansert medisin.

biosimilar
Artikkel

Biotilsvarende legemidler – en kostnadsbesparelse for myndigheter

Med begrensede budsjetter og mange forskjellige pasientgrupper å behandle, har europeiske myndigheter en naturlig interesse i kostnadsbesparelse.

biosimilar
PP-GEP-NOR-0886