Biotilsvarende

Biotilsvarende legemidler – en kostnadsbesparelse for myndigheter

En stadig eldre befolkning og jevn strøm av nye og kostbare legemidler utsetter det europeiske helsesystemet for stort press. Biologiske legemidler er eksempler på slike dyre legemidler, og de representerer store kostnader for helsevesenet i alle europeiske land. 

Med begrensede budsjetter og mange forskjellige pasientgrupper å behandle, har europeiske myndigheter en naturlig interesse i kostnadsbesparelse. 
Tilgjengeligheten av mer kostnadseffektive legemidler som biotilsvarende legemidler gir mulighet for at flere pasienter kan få behandling. 


"Da jeg arbeidet i CHMP, behandlet mine kolleger fra de baltiske landene ikke pasientene sine med biologiske legemidler fordi det ganske enkelt var for kostbart," minnes Steffen Thirstrup. 

"I dag er dette mulig."
 
Biosimilars_ex bio RA

Ikke bare i Øst-Europa, men også i Vest-Europa, hvor bruken av biologiske legemidler var høy selv før biotilsvarende legemidler kom på markedet, har lanseringen av disse nye legemidlene utgjort en forskjell for pasientene. For eksempel blir betydelig flere pasienter i Sverige behandlet med TNFα-hemmere etter at biotilsvarende legemidler kom på markedet, det samme er tilfellet for Finland, Norge, Danmark og Tyskland.1

Tilgjengeligheten av biotilsvarende legemidler kan  påvirke når i behandlingen av en sykdom en pasient får tilbudt et biologisk legemiddel."Det er svært sannsynlig at også utenfor Danmark vil tilgjengeligheten av biotilsvarende legemidler medføre at pasienter får biologisk behandling tidligere”, forklarer Steffen Thirstrup.

 

Innovative legemidler og helsetjenester

En annen konsekvens av at patentene på biologiske legemidler utløper, er knyttet til den naturlige mekanismen med at konkurranse fremmer innovasjon. 

"Biologiske legemidler levde et liv uten "generisk" konkurranse frem til biotilsvarende legemidler kom på markedet. Utsiktene til konkurranse de neste ti årene vil være en driver for å forsøke å eliminere eller kanskje vinne den konkurransen, for eksempel ved å erstatte produktet med et nytt eller bedre produkt," argumenterer Steffen Thirstrup. 

Dette vil gjerne være noe fremtidige pasienter kan like.  

"Denne utviklingen vil være til nytte for pasientene. Det mest sannsynlige utfallet av denne konkurransen og den resulterende konkurransen, er at for eksempel fremtidige kreftpasienter vil få en behandling med forbedret effekt og færre bivirkninger. De vil få bedre legemidler," sier Steffen Thirstrup. 

Biosimilars_ex_comp
Biosimilars_ex_gain-sharing

Mulighetene knyttet til biotilsvarende legemidler er mange. Det vil bli svært interessant å følge disse i årene som kommer. 

Aktuelle artikler

De første biotilsvarende legemidleneBiotilsvarende legemidler kommer i ulike former og brukes til en rekke sykdommer. Flere pasienter over hele Europa får nå tilgang til denne typen avansert medisin.

Referanse:

1. Quintiles IMS. The impact of Biosimilar Competition in Europe. May 2017 http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/23102 Lest 12.06.2018
2. Sokka T, Kautiainen H, Pincus T et al. Disparities in rheumatoid arthritis disease activity according to gross domestic product in 25 countries in the QUEST-RA database. Ann Rheum Dis. 2009 Nov;68(11):1666-72. http://ard.bmj.com/content/68/11/1666 Lest 12.06.2018
3. IMS Health. The impact of Biosimilar Competition. June 2016 http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/17325 Lest 12.06.2018
4. National Institute for health and Care Excellence (NICE). Introducing biosimilar versions of infliximab: Inflectra and Remsima. 31 July 2015. 

Påmelding til nyhetsbrev

Meld deg på

I våre nyhetsbrev tilbyr vi faglig informasjon om våre legemidler og terapiområder.

PP-GEP-NOR-0886