Kreft

Kreft er et av Pfizers satsningsområder. Vi jobber hele tiden med å utvikle innovative legemidler for å gi pasienter som lever med kreft et bedre liv. På denne siden vil vi publisere aktuell informasjon rundt temaet kreft. Målet å kunne bidra med kunnskap som du som helsepersonell kan ha nytte av i møte med pasienter. 

I en artikkelserie belyser vi relevante tema for deg som jobber med kreftbehandling.

PP-UNP-NOR-0220