Norsk kreftinitiativ mottar internasjonal oppmerksomhet 

Det pågår for øyeblikket et banebrytende arbeid innen presisjonsbehandling av kreft i Norge. 

Tre store nasjonale initiativer baner ny vei for presisjonsbehandling av kreft i Norge. Den brede involveringen er genuin og mottar nå internasjonal oppmerksomhet ved publikasjon i det velrennomerte tidsskriftet Nature Medicine: A national precision cancer medicine implementation initiative for Norway | Nature Medicine (openathens.net). Artikkelen viser omfanget av initiativene med 116 bidragsytere og 80 organisasjoner involvert.  

Pfizer er stolt for å være med på denne transformasjonen via arbeidet som gjøres i CONNECT samarbeidet, hvor vi inngår som en av de private partnerne. 

Connect samarbeidet

 

For mer informasjon se også artikler på:

CONNECTs hjemmeside

Oslo Cancer Cluster hjemmeside

PP-UNP-NOR-0195