Legemiddelresistens - et fremvoksende paradigme 

Legemiddelresistens kompliserer kampen mot ulike sykdommer, fra antibiotikaresistente bakterieinfeksjoner til legemiddelresistent HIV, tuberkulose og malaria1. Denne artikkelen retter søkelyset mot legemiddelresistens innenfor tre svært forskjellige områder: Først, antibiotikaresistens er en av de største internasjonale helseutfordringene i det 21. århundre. For det andre, antiviral resistens i influensa hvor en nylig studie demonstrerte hvordan antiviral behandling hos pasienter med nedsatt immunforsvar med forlenget infeksjon med influensavirus kan føre til resistens mot flere legemidler2. Sist, men ikke minst legemiddelresistens ved kreft.
 
Artikkel

Antibiotikaresistens - en stor internasjonal helseutfordring

En av hovedstrategiene for å bekjempe antibiotikaresistens ligger i global forvaltning. Les om en ledende eksperts argumentasjon.

resistens
Artikkel

Resistens mot antivirale legemidler ved influensa - en voksende trussel?

En ny studie viser at antiviral influensabehandling av immunkomprimerte pasienter med langvarig influensavirusinfeksjon kan føre til multimedisinresistens.

resistens
Artikkel

Bekjempe legemiddelresistens ved kreft - flere hundre puslespill å løse

Å forstå hvordan legemiddelresistens ved kreft utvikler seg og hvordan motvirke den, er som å løse et puslespill med mange brikker.
En ledende kreftekspert forklarer.

resistens
Referanser:

1. WHO: Factsheet: Antimicrobial resistance. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs194/en/ Lest 12.06.2018
2. Trebbien R, Pedersen SS, Vorborg K et al, Development of oseltamivir and zanamivir resistance in influenza A(H1N1)pdm09 virus, Denmark, 2014, Euro Surveill, 2017; 22(3): pii=30445)

PP-GEP-NOR-0885