Pasientmedvirkning 

Å hjelpe pasienter til å medvirke i  beslutningsprosesser 

Det er en sammenheng mellom vellykket pasientmedvirkning i  beslutningsprosesser og bedre sykdomshåndtering, etterlevelse av legemiddlebehandling, reduserte helserelaterte kostnader og forbedret pasienttilfredshet.5 Men hvordan kan legen bidra til å hjelpe pasienten slik at denne deltar aktivt i beslutninger som angår egen helse?
 
PP-GEP-NOR-0648
Hvor vellykket delt beslutningstaking er avhenger av legens evne til å kommunisere fordelene og risikoene ved de forskjellige alternativene, og avklare pasientens verdier og preferanser .7 
 
Professor Angela Coulter definerer delt beslutningstaking som at "leger og pasienter samarbeider for å velge prøver, behandlinger, håndterings- og støttestrategier som er basert på klinisk evidens  og pasientens preferanser".

Delt beslutningstaking kan bare finne sted dersom legen og  pasienten blir enige om behandlingsvalget og valget er basert på den beste tilgjengelige evidens , og vurdert med utgangspunkt i en pasients egne verdier og preferanser. Hvor vellykket en delt beslutningsprosess oppleves avhenger av legens evne til å formidle fordelene og risikoene ved de forskjellige alternativene, og avklare  hvilke verdier og preferanser pasienten har. Uten en god forståelse av behandlingsalternativene og prognosen, kan ikke pasienter ta en avgjørelse basert på sine personlige preferanser.5
 
En spørreundersøkelse blant kreftpasienter viste at de fleste pasientene ønsker å spille en aktiv rolle i beslutninger relatert til egen helse, men de ønsker også legens evidensbaserte anbefalinger i kontekst av legens individuelle preferanser – f.eks. hvilke alternativer legen ville valgt dersom legen eller en av hans/hennes familiemedlemmer befant seg i samme situasjon.5

Adaptert fra Elwyn G et al. BMJ 2017. Fig. 3.

Aktuelle artikler

Hvordan legge til rette for pasientmedvirkning? En samtalemodell i tre trinn  gir en lett tilgjengelig struktur og kan brukes til å kommunisere med og involvere pasienter i delt beslutningstaking 

God kommunikasjon som grunnlag for pasientmedvirkning  Å kommunisere med den medvirkende pasienten

Pasientmedvirkning gjennom hele behandlingsforløpet Pasientmedvirkning kan ha en positiv innvirkning på pasientens etterlevelse av legemiddelbehandlingen

Legemidler og behandlingsområder

Påmelding til nyhetsbrev

Meld deg på

I våre nyhetsbrev tilbyr vi faglig informasjon om våre legemidler og terapiområder.

Referanser:

5.    Tamirisa NP, Goodwin JS, Riall TS. Patient and physician views of shared decision making in cancer. Health Expectations: An International Journal of Public Participation in Health Care and Health Policy. 2017; 20(6): 1248–125
7.    European Patients Forum. Empowered patients are an asset to society. Conference Report. June 2015 http://www.eu-patient.eu/globalassets/campaign-patient-empowerment/pe-conference-report.pdf Lest 31.10.2018
8.    Elwyn G, Durant MA, Song J et al. A three-talk model for shared decision making: multistage consultation process. BMJ 2017; 359: j4891. 

PP-GEP-NOR-0887