Patient Empowerment 1
Pasientmedvirkning

Pasientmedvirkning – hva og hvordan?

Pasientmedvirkning er et ord som kan dukke opp når man diskuterer lege-pasientforhold. Men hva er pasientmedvirkning og hvordan kan det påvirke den kliniske settingen? 

Verdens helseorganisasjon (WHO) definerer pasientmedvirkning (patient empowerment på engelsk) som:

 ‘En prosess der pasienter forstår rollen sin og fra helsepersonell får kunnskapen og ferdighetene de behøver for å utføre en oppgave, i et miljø som erkjenner samfunns- og kulturforskjeller og oppmuntrer til pasientdeltakelse.1
 

Hvem er den medvirkende pasienten?

I følge professor og forsker spesialisert innen pasientopplevelse i helsevesenet, Angela Coulter kan alle pasienter medvirke dersom de får god informasjon og støtte. 
 
Se video med Angela Coulter
"Dersom leger ikke gjør antagelser om pasienten, men begynner å oppmuntre pasientene sine til å si hva som er viktigst for dem, kan enhver pasient medvirke ", sier hun.
 
Konseptet pasientmedvirkning er relevant for samhandling mellom pasient og lege gjennom hele pasientforløpet. Pasientmedvirkning gir rom for at pasienter engasjerer seg og deltar aktivt i beslutninger om egen behandling. 
 

Aktuelle artikler

God kommunikasjon som grunnlag for pasientmedvirkning  Å kommunisere med den medvirkende pasienten

Hvordan legge til rette for pasientmedvirkning? En samtalemodell i tre trinn  gir en lett tilgjengelig struktur og kan brukes til å kommunisere med og involvere pasienter i delt beslutningstaking 

Pasientmedvirkning gjennom hele behandlingsforløpet Pasientmedvirkning kan ha en positiv innvirkning på pasientens etterlevelse av legemiddelbehandlingen

Legemidler og behandlingsområder

Påmelding til nyhetsbrev

Meld deg på

I våre nyhetsbrev tilbyr vi faglig informasjon om våre legemidler og terapiområder.

Referanser:

1.    World Health Organization. WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care. 2009

2.    Cox, P et al. Financing Sustainable Healthcare in Europe: New Approaches for New Outcomes. 2007 https://media.sitra.fi/2017/02/28141943/The_Cox_Report-2.pdf Last accessed 18 April 2018

PP-GEP-NOR-0887