Valg av antitrombotisk behandling til atrieflimmerpasienter med akutt koronarsyndrom (ACS) og/eller perkutan koronar intervensjon (PCI).

AUGUSTUS-studien

AUGUSTUS er en stor studie som primært har undersøkt sikkerhet av Eliquis versus Marevan til pasienter med atrieflimmer som i tillegg har annen koronar arteriell sykdom og/eller har behov for perkutan koronar intervensjon (PCI), også kalt ballong dilatasjon og «stenting».1

Omkring 20-30 % av pasientene med atrieflimmer rammes også av akutt koronarsyndrom.2 Dobbel platehemming med en P2Y12 hemmer + ASA er anbefalt behandling til forebygging av nye hendelser.

Denne store studien hadde primært til hensikt å undersøke om apixaban til atrieflimmerpasienter med akutt koronarsyndrom og/eller PCI i anbefalt NVAF dosering 5mg x 2,* og samtidig kombinasjon med P2Y12 hemmer, med eller uten tilleggsbehandling med ASA, er non-inferior og evt superior versus warfarin på endepunktet alvorlig og/eller klinisk relevant ikke-alvorlig blødning.

Sekundært ville man undersøke om det er forskjell i forekomst av død og hospitalisering (uansett årsak) og deretter eventuelt forskjell i forekomst av død og ischemiske hendelser mellom de ulike behandlingsregimene.

Omtale hos Dagens Medisin (29.03.2019): Studie: Lavere risiko for blødning for atrieflimmerpasienter med ny behandling

 

Eliquis (apixaban)

 

Før oppstart og behandling med Eliquis, les sikkerhetsinformasjon.

Preparatomtale Eliquis:

 


*Se gjeldende kriterier for dosereduksjon

Referanser:

  1. Lopes RD, Heizer G, Aronson R, et al.  Antithrombotic therapy after ACS or PCI in patients with atrial fibrillation. N Engl J Med. 2019; doi:NEJMoa1817083.
  2. Capodanno D, Angiolillo DJ. Management of antiplatelet and anticoagulant therapy in patients with atrial fibrillation in the setting of acute coronary syndromes or percutaneous coronary interventions. Circ Cardiovasc Interv 2014;7:113-24.